Saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen palveluissa

EU saavutettavuusdirektiivi edellytti jäsenvaltioiden sisällyttävän lainsäädäntöönsä vaatimukset digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta. Keitä laki koskee ja mitä laki edellyttää palveluiden toteuttamiselta? Tässä tilaisuudessa selkeytetään ne vaatimukset, jotka lain toteuttamiseksi on tehtävä sekä mihin kaikkeen lain toteuttaminen vaikuttaa sekä sisällön tuotannossa että julkaisemisessa.

Corellia Helsinki on toteuttanut Helsingin kaupungin tilauksesta ja kaupungin kaikkien henkilöiden käyttöön oppaan saavutettavan sisällön tuottamisesta. Corellia on myös kouluttanut saavutettavuuden toteuttamista verkossa ja tiedostoina jaettavissa julkaisuissa eri tahoille. Olemme koonneet tähän tiiviiseen puolen päivän koulutukseen tietopaketin kaikille päättäjille, julkaisuista vastaaville, verkkopalveluiden suunnittelijoille ja tilaajille, projektipäälliköille sekä vastaavissa tehtävissä työskentelevillä siitä miten saavutettavuus on toteutettava ja mitä se edellyttää ja miten vaikuttaa julkaisuprosessiin.

Siirtymäaika, jonka kuluessa sivuston on täytettävä saavutettavuuden vaatimukset on jo menossa. 23.9.2018 tai sen jälkeen julkaistujen uusien palveluiden osalta siirtymäaikaa on jäljellä enää vajaa vuosi – aika päättyy 23.9.2019. Vanhojen palveluiden osalta aikaa on vielä vuosi enemmän mutta hankkeiden laajuuden vuoksi aikaa ei ole yhtään liikaa. On aika toimia.

Saavutettavuus ei ole jälkeenpäin lisättävä ominaisuus

Saavutettavuuden toteutuminen edellyttää asian huomioimista jo verkkopalveluiden suunnitteluvaiheessa, ostettaessa, sisältöä tuotettaessa, asiakirjoja kirjoitettaessa tai mitä tahansa julkaistaessa. Saavutettavuus koskee siten kaikkia teknisestä toteutuksesta sisältöä tuottaviin henkilöihin.

Miten saavutettavuuden toteuttaminen vaikuttaa?

Tässä tilaisuudessa kerromme konkreettisesti mm.

 • mitä saavutettavuudella tarkoitetaan
 • kuinka saavutettavuuden toteutuminen hyödyttää
 • miten saavutettavuuden toteutumista mitataan
 • mihin on varauduttava palveluiden uudistamisessa
 • miten saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa
 • miten saavutettavuus toteutetaan muissa julkaisuissa
 • miten saavutettavuus huomioidaan tiedostoissa
 • mitä palvelun tilaajan tulee osata edellyttää
 • miten lain vaatimukset toteutetaan
 • saavutettavuusselosteen vaatimukset
 • miten vaikuttaa julkaisuprosessiin
 • miten testata saavutettavuuden toteutumista

Konkeretiaa tärkeästä aiheesta

Teorioinnin ja puheiden aika on ohi ja nyt on aika toimia. Tässä tilaisuudessa käsittelemme saavutettavuutta konkreettisin esimerkein ja annamme selkeän kuvan siitä mistä on kyse ja mihin varautua.

Mobile First ja Web-suunnittelu
Perusteet

Kesto: 0,5 pv
Hinta: 590 €
hinnat ALV 0 %

Osallistumistavat:

 • Luokkaosallistuminen
 • Etäosallistuminen

Vallitsevan koronatilanteen takia koulutus pidetään etänä. Katso ohjeistus etäosallistumisesta.

Kurssit

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

Aiheeseen liittyviä kursseja

Nyt on aika toimia. Tässä tilaisuudessa käsittelemme saavutettavuutta konkreettisin esimerkein ja annamme selkeän kuvan siitä mistä on kyse ja mihin varautua.

Kurssin kouluttajat

Partner, CPWA, ACE WebMaster, Adobe Certified Instructor

Kari Selovuo

Sertifioitu, CPWA (CPACC  + WAS), saavutettavuusasiantuntija, joka yhdistää designerin ja kehittäjän maailmat koulutuksissaan sovelluskehittäjän taustalla ja designerin sydämellä.

CPWA, Certified Professional in Web Accessibility logo