JavaScript ja ohjelmoinnin perusteet kurssi

JavaScript on selaimessa suoritettavat kieli, jonka avulla voidaan selaimessa toteuttaa asioita, joihin pelkkä HTML tai CSS ei riitä. Tällä kurssilla opit ohjelmoinnin perusteet, JavaScriptin kielen syntaksin ja oikean käytön sekä sovellat opittuja asioita käytännön tarpeisiin verkkosivuilla. Tämä kurssi toimii hyvänä aloituksena syvällisempäänkin sovelluskehityksen aloittamiseen.

Websuunnittelijat voivat kehittää osaamistaan ja työmahdollisuuksiaan laajentamalla osaamistaan ohjelmoinnin osaamiseen. Tämän päivän ehkä tärkein ohjelmointikieli on JavaScript, joka on yksi webin perustekniikoista. HTML ja CSS eivät yksinään riitä kaikkeen! Sen lisäksi, että JavaScript on selainten ohjelmointikieli, toteutetaan sillä myös kokonaisia web- ja mobiilisovelluksia myös palvelinpään ohjelmointina. JavaScript-maailmassa on runsaasti valmiita kirjastoja, joiden avulla voi helposti elävöittää verkkosivuja tai toteuttaa vaativia ratkaisuja. Niidenkin käyttöön tarvitset kuitenkin JavaScriptin perusteiden osaamista.

JavaScript -kurssillamme opit mm.

 • Ohjelmoinnin perusteet ja käsitteet
 • Liittämään omia ja verkosta saatavia valmiita skriptejä sivustollesi
 • Tuntemaan JavaScriptin toimintamallin ja myös sen erikoisuudet
 • Muokkaamaan verkkosivun sisältöä dynaamisesti
 • Tarkistamaan lomakedataa ja muotoilemaan sivun ulkoasua
 • Tuntemaan yleisimpiä JavaScript-kirjastoja

Kurssin kohderyhmä

Websuunnittelijat, jotka haluavat oppia hyödyntämään verkon tekniikoita täysimääräisesti ja laajentaa omaa osaamistaan ohjelmoinnin saralle. Kurssilla oppiminen tapahtuu hands-on-harjoitteluna.

Kurssin esitietovaatimukset

Esitiedoiksi riittävät HTML ja CSS -perusteiden hallinta.

JavaScript logo
Perusteet

Kesto: 2pv
Hinta: 940 €
hinnat ALV 0 %

Kurssit

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

Webin tekniikat

 • HTML, CSS ja JavaScript
 • Selaintuki
 • Selainten kehittäjätyökalut

JavaScript intro

 • Versiot
 • Käsitteet
 • Käyttötavat ja –tarkoitukset
 • Koodin liittäminen sivustoon
 • Valmiit kirjastot

JavaScriptin syntaksi

 • Muuttujat ja tietotyypit
 • Operaattorit
 • Ehtorakenteet
 • Switch
 • Toistorakenteet

Funktiot

 • Funktioiden luominen
 • Funktioiden kutsuminen
 • Parametrit ja paluuarvot
 • Valmiita funktioita

Tietorakenteet

 • Taulukot
 • Taulukoiden käsittely

Objektit

 • Ominaisuudet
 • Metodit
 • Käyttö

JavaScript toiminta ja näkyvyysalueet (scope)

 • Miten JavaScript suoritetaan selaimessa
 • Näkyvyys; funktiot ja muuttujat
 •  this -avainsana

Sivun sisällön käsittely, DOM

 • Sivun rakenne DOM
 • Tapahtumat ja käsittelijät
 • Sisällön ohjelmallinen luonti
 • Sisällön muokkaus

Edistynyt JavaScript

 • IIFE (immediately invoked function expressions)
 • Alkeistyypit ja objektit
 • Objektien luonti
 • Periytyminen

Katsaus JavaScript kirjastoihin

 • Miksi ja miten kirjastoja käytetään
 • Mitä niillä saavutetaan
 • Yleisiä kirjastoja

Kurssin kouluttajat

Kari Selovuo

Partner, CPWA saavutettavuusasiantuntija, Adobe Certified Instructor

JavaScript on ehkä tärkein ja monikäyttöisin ohjelmointikieli, jota kannattaa opiskella!