Responsive Web Design oikein toteutettuna

Mobiilien päätelaitteiden ja pienten näyttöjen käyttö verkkosivujen selailussa on kasvanut räjähdysmäisesti viimevuosina ja kasvaa edelleen. Käyttökokemuksen toteuttaminen pienellä näytöllä on vaativaa mutta erityisen palkitsevaa tyytyväisten asiakkaiden muodossa.
Responsive Design tekniikan avulla voit tukea kaikkia näyttökokoja yhdellä teknisellä toteutuksella.

Tällä päivän kurssilla opit mm.

 • Ymmärtämään käyttötilanteet ja niiden vaatimukset suunnittelulla
 • Käyttökokemuksen merkityksen ja varmistamisen
 • Mobile First ajattelun todellisen merkityksen
 • Suunnittelumallit
 • Navigaatioratkaisut
 • Sisällön määrittämisen ja merkityksen asemoinnin kannalta
 • Kosketusnäytön erityisvaatimuksia
 • Työnkulun ja prosessin vaikutuksen suunnitteluun
Responsive Web Design
Perusteet

Kesto: 1pv
Hinta: 890 €
hinnat ALV 0%

Kurssit

Responsive web design:sta hyötyä

Käyttökokemus on kriittinen tekijä erityisesti mobiililaitteilla tapahtuvassa selailussa. Käyttökokemus muodostuu useasta eri tekijästä, joista osa on puhtaasti visuaalisia, osa sekä visuaalisia että teknisiä ja täysin teknisistä ratkaisuista, joihin visuaalisen suunnittelun ratkaisut vaikuttavat määräävästi. Kurssilla opit responsiivisen suunnittelun vaatimukset työnkululle ja suunnitteluprosessille. Opit myös parhaat käytännöt sekä suunnitteluun, että toteutuksen valintaan perusteluineen.

Kurssin anti on erityisen hyödyllistä kaikille verkkosivuja, –julkaisuja tai käyttöliittymiä suunnitteleville. Responsive designia ei voi enää sivuuttaa tai ajatella ettei se koske minua. Se koskee kaikkia ja on siksi ”pakko-osata” –tekniikka.

Kurssi ei edellytä verkkojulkaisun tekniikoiden osaamista. Kurssi käsittelee suunnittelun erityiskysymyksiä käytettävyyden ja tehokkaan toteutuksen kannalta mutta ei käsittele asioita kooditasolla.

Mitä Responsive Design on?

 • Suunnittelu suuremmassa kuvassa; design on enemmän kuin verkkosivun suunnittelua
 • Käyttötilanteen ja käyttäjän tarpeiden tunnistaminen
 • Suunnitteleminen käyttötilanteisiin – ei laitteisiin
 • Sisällön merkitys

Mobile First

 • Mitä Mobile First –ajattelu oikeasti tarkoittaa
 • Mihin silä pyritään
 • Mistä aloittaa suunnittelu

Sisällön merkitys 

 • Sisällön määrittely ja priorisointi
 • Sama sisältö eri kokoisilla näytöillä
 • Sivujen asemointimallit
 • Mobiilista Desktoppiin

Navigaatiomallit

 • Sivuston rakenteen suunnittelu
 • Eri navigaatiomallit: hyödyt ja haitat
 • Käytettävyys kosketusnäytöllisissä laitteissa

Typografiaa ja visuaalisia efektejä

 • Interaktiiviset elementit
 • Erityyppisten sisältöjen esitystekniikka
 • Luettavuuden maksimointi

Kuvat ja media mobiilaitteissa

 • Kuvien skaalaaminen
 • Videon erityisvaatimukset
 • Verkkoliikenteen minimointi
 • Korkean näyttötiheyden (esim. Apple Retina) ongelma ja ratkaisu

Työkaluja suunnittelijalle

 • Responsiivisen designin suunnitteluun uusia työkaluja
 • Prototyyppaaminen
 • Testaaminen
 • Laitetason testaus

Kurssin kouluttajat

Kari Selovuo

Partner, CPWA saavutettavuusasiantuntija, Adobe Certified Instructor

Responsiivisten sivustojen suunnittelu on käytännössä ainoa oikea tapa suunnitella tulevaisuuteen.

 

Responsiivinen suunnittelu on paljon muutakin kuin pienten näyttöjen huomioimista. Tällä kurssilla opit suunnittelemaan kaikki resurssit huomioiden