Hyödynnä tekoälyä viestinnässä ja sisällöntuotannossa!

Tässä koulutuksessa sukellamme tekoälyn ja koneoppimisen maailmaan, ja opimme, kuinka näitä voimakkaita työkaluja voidaan hyödyntää viestinnässä ja sisällöntuotannossa. Koulutuksen aikana saat tietoa siitä, kuinka tekoäly voi automatisoida ja personoida viestintää sekä tukea luovaa sisällöntuotantoa.

Kurssilla tutustutaan erilaisiin generatiivisen tekoälyn sovelluksiin kuten Chat GPT, Copilot  ja Bing Chat Enterprise,  sekä erilaiset kuvageneroinnin työkaluihin kuten Bing Image Creator, Dall-e3, Midjourney ja Adobe Firefly.

Työkalujen lisäksi tutustumme siihen, mihin GPT-pohjaisten tekoälysovellusten toiminta perustuu, ja mitä eettisä näkökohtia tekoälyn hyödyntämisessä tulee huomioida. Luomme katsauksen myös käyttö- ja tekijänoikeuskysymyksiin.

Koulutus koostuu esimerkeistä jotka auttavat sinua ymmärtämään tekoälyn mahdollisuuksia ja soveltamaan oppimaasi omassa työssäsi. Koulutuksen päätteeksi sinulla on valmiudet  toteuttaa tekoälyn avulla sisältöjä , jotka voivat auttaa organisaatiotasi saavuttamaan uusia yleisöjä ja parantamaan asiakaskokemusta. Tule mukaan ja ota tekoäly haltuun sisällöntuotannon ammattilaisena!

Kurssin kohderyhmä:

Koulutus sopii kaikille jotka tarvitsevat perustiedot tekoälyn hyödyntämisestä viestinnässä.

Mihin tekoälysovellusten toiminta perustuu?

 • Generatiivinen keinoäly
 • LLM- Large Language model
 • GPT
 • Tokenit
 • Hallusinointi

Tekstin tuottaminen keinoälyllä

 • Chat GPT ja sen eri versiot
 • Copilot
 • Bing Chat Enterprise
 • Lisäosat ja laajennukset
 • Esimerkkejä
 • Hyviä käytäntöjä
 • Harjoituksia

Kuvien tuottaminen  keinoälyllä

 • Promptit ja niiden laatiminen
 • Bing Image Creator
 • Dall-e3
 • Midjourney
 • Adobe Firefly
 • Adobe Express
 • Katsaus keinoälyominaisuuksiin Photoshopissa ja Illustratorissa
 • Canva
 • Harjoituksia

Muuta huomioitavaa

 • Etiikka ja keinoäly
 • Käyttöoikeus
 • Tekijänoikeudet
 • Lakiasiat