Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

 

Search

Corellia Helsinki Oy:n rekisteriseloste

Tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tällä sivulla on kuvattu rekisteri- ja tietosuojaselosteen pääkohdat. Koko rekisteriseloste on ladattavissa sivun lopussa olevasta linkistä (PDF-tiedosto).

Rekisterinpitäjä

Corellia Helsinki Oy
Vuorikatu 20 A
00100 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Selovuo
kari@corellia.fi

Tarkoitus ja yleiskuvaus

Rekisteriselosteen ja tietotilinpäätöksen tarkoitus on kuvata Corellia Helsinki Oy (jäljempänä Corellia) asiakkaistaan keräämien ja säilyttämien tietojen osalta lain edellyttämä dokumentaatio

Corellia kerää ja säilyttää asiakkaistaan ainoastaan

 • Corellian ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi tarvittavia tietoja
 • Asiakassuhteeseen perustuvan tai asiakkaan itse tilaaman uutiskirjeen toimittamiseksi tarvittava sähköpostiosoite

Corellia ei kerää tietoja muissa tarkoituksissa, eikä luovuta tietoja muiden käyttöön

Tietojen keruun lainmukainen peruste

Kerättyjen tietojen lainmukaisuus perustuu kahteen lainmukaiseen perusteeseen (6 artikla 1§ a ja b –kohdat)

 • A) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn – uutiskirjeen tilaajat
 • B) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

Mitä tietoja Corellia tallentaa:

Asiakassuhde

Henkilön tiedot (asiakas/kurssille ilmoittautunut)

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
 • lisätietoina
  • Yritys (vapaaehtoinen)
  • titteli (vapaaehtoinen)
  • käyttöjärjestelmätoive kurssin ajaksi
  • erityisruokavalio (vapaaehtoinen)
  • muuta huomioitavaa (vapaaehtoinen)

Laskutustiedot

 • laskutettava henkilö tai organisaatio
 • käyntiosoite
 • postinumero ja toimipaikkay-tunnus (vapaaehtoinen)
 • viite (vapaaehtoinen)
 • viesti (vapaaehtoinen)
 • laskutusosoite
 • laskutuspostiosoite
 • verkkolaskuosoite (vapaaehtoinen)
 • verkkolaskun välittäjä ja välittäjätunnus (vapaaehtoinen)

Uutiskirjeen tilaajat

 • sähköpostiosoite
 • kiinnostuksen kohteet (Corellian koulutusaiheita)

Tietojen säilytys

Tiedot säilytetään ainoastaan Corellian valtuutettujen henkilöiden saavutettavissa olevana tallenteena. Käyttäjien käyttämät tietokoneet ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kirjanpitoa varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tiedustella hänestä tallennettuja tietoja pyytämällä sitä henkilökohtaisesti Corellialta. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja siihen vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteriselosteen ladattava versio

Corellia Helsinki rekisteriseloste (PDF-tiedosto 460 kt)