+358 40 7070202
Search

Saavutettavuustestaukset ja palvelut

Arvioimme digitaalisen palvelun kokonaisuutena huomioiden sekä kognitiivisen saavutettavuuden että teknisen toiminnan ja yleisen helppokäyttöisyyden. Arvioimme teknistä saavutettavuutta käyttäen WCAG 2.2 -kriteeristöä. Kartoitus sisältää palvelun helppokäyttöisyyden ja selkeyden arvioinnin sekä rakenteen että tekstien osalta.

Sivuston saavutettavuuden kattava arviointi on edellytys lain vaatimusten täyttämiselle ja saavutettavuusselosteen laatimiselle.

Saavutettavuus kurssikategorian logo

Näin testaamme

Testaus avustavilla tekniikoilla

Osana Corellian tekemää saavutettavuusarviointia on näkövammaisen asiantuntijan suorittamat testaukset käyttäen näkövammaisten yleisimpiä ruudunlukuohjelmia eri selaimilla sekä tietokoneella että mobiililaitteella. Sivuston toimivuus testataan selainten ja käyttöjärjestelmien tarjoamilla esteettömyysasetuksilla, kuten esimerkiksi negatiivivärit ja tekstin koon mukauttaminen. Koostamme kartoituksen tuloksista raportin korjausehdotuksineen ja käymme sen kanssanne läpi yhteisessä tapaamisessa.

Auditoinnin kattavuus

käytännössä auditointi suoritettaan aina

 • Eri käyttöjärjestelmillä (Windows ja Mac OSx)
 • Useilla selaimilla (Edge, Firefox, Chrome)
 • Eri laitetyypeillä (tietokone, tabletti, älypuhelin)
 • Windows ruudunlukijoilla (Jaws, NVDA)
 • Applen ruudunlukijalla VoiceOver
 • Android ruudunlukijalla Talkback
 • Tarkastaen sivuston koodi sekä ohjelmallisesti että manuaalisesti

Hintaesimerkkejä

Saavutettavuuden testaukseen tarvittava aika ja työmäärä on aina riippuvainen testauksen kohteena olevasta sivustosta tai sovelluksesta. Siksi alla esitetyt hinnat ovat esimerkkejä siitä mitä eri laajuudessa suoritettu testaus voisi maksaa. Esimerkit ovat tarkoitettu antamaan käsitys työn laajuudesta ja hinnasta.

Käytännössä tutustumme ennakkoon asiakkaan testattavaksi esittämään sivustoon ja laadimme havaintojemme pohjalta työmääräarvion ja tarjoukset. Ennen hyväksytyn tarjouksen mukaista testausta pidämme aina aloituspalaverin, jossa sovimme asiakkaan kanssa auditoinnin kohteeksi valikoituvat sivut, sisällöt ja toiminnot.

Suppea

Saavutettavuuskatselmus
768
 • Laajuus: etusivu ja yksi asiakkaan valitsema alasivu
 • Windows käyttöjärjestelmällä
 • Yhdellä selaimella
 • NVDA ruudunlukuohjelmalla
 • Värikontrastianalyysi

Kattava

Saavutettavuustestaus
1280
 • Laajuus: etusivu ja yksi asiakkaan valitsema alasivu
 • Windows käyttöjärjestelmällä
 • Kahdella selaimella
 • NVDA ruudunlukuohjelmalla
 • iOS mobiililaitteella ja VoiceOver ruudunlukuohjelmalla
 • Analyysi ja havainnot kognitiivisesta saavutettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä
 • Värikontrastianalyysi

Laaja

Saavutettavuustestaus
1920
 • Laajuus: etusivun lisäksi riittävä määrä asiakkaan kanssa valittuja alasivuja. Tyypillisesti 3-5. Arviointiin voidaan sisällyttää ladattavia sisältöjä.
 • Windows käyttöjärjestelmällä
 • Kolmella selaimella
 • NVDA ja JAWS ruudunlukuohjelmilla
 • iOS- ja Android mobiililaitteilla käyttäen molempien järjestelmien ruudunlukuohjelmia VoiceOver ja TalkBack
 • Testaus käyttöjärjestelmien tarjoamilla esteettömyysasetuksilla (zoom, tekstikoon muutos, käänteiset värit)
 • Värikontrastianalyysi
Suosituin

Kiinnostuitko – kysy lisää tai pyydä tarjous