Tämä kurssilla opetellaan Azuren infrastruktuuriratkaisujen suunnittelua, joihin kuuluvat hallintomalli, virtualisointi, sovellusarkkitehtuuri, tallennuspalvelut, tietojen integrointi, identiteetinhallinta, verkkopalvelut, korkea saatavuus, liiketoiminnan jatkuvuus ja migraatiot.
Kurssi muodostuu luentojen lisäksi harjoituksista ja tapaustutkimuksista, joissa esitellään arkkitehtuurin suunnittelun perusperiaatteita.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on kohdennettu IT-ylläpitäjille ja sovellusarkkitehdeille, joiden työtehtävänä on määritellä arkkitehtuuriratkaisuja Microsoftin pilvipalveluita hyödyntäen.

Esitietovaatimukset

Osallistujalla tulisi olla aiempaa kokemusta käyttöönottojen ja ylläpidon osalta seuraavilta osa-alueilta:

 •  Azure Active Directory
 •  Azuren virtualisointipalvelut, containerit ja serverless-palvelut
 •  Azuren verkkopalvelut ja kuormantasausmenetelmät
 •  Azuren tallennusteknologiat (strukturoimaton tieto ja tietokannat).
 •  Yleiset sovellusratkaisujen suunnittelun konseptit, kuten korkea saatavuus

Hyvänä taustana koulutuksessa toimii myös AZ-104: Microsoft Azure Administrator kurssi.

Kurssi valmentaa sertifiointitestiä AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions varten.

Kurssin sisältö

Päivä 1: Design governance and compute solutions

 •  Design for governance
 •  Design for management groups
 •  Design for subscriptions
 •  Design for resource groups
 •  Design for resource tagging
 •  Design for Azure Policy and Azure RBAC
 •  Design with Azure Blueprints
 •  Choose a compute service
 •  Design for Azure virtual machine solutions
 •  Design for Azure Batch solutions
 •  Design for Azure Container Instances solutions
 •  Design for Azure App Services solutions
 •  Design for Azure Kubernetes solutions
 •  Design for Azure Functions solutions
 •  Design for Logic App solutions

Päivä 2: Design storage and data integration solutions

 • Design for data storage
 • Design for Azure storage accounts
 • Design for data redundancy
 • Design for Azure blob storage
 • Design for Azure files
 • Design for Azure disk solutions
 • Design for storage security
 • Design for data storage
 • Design for Azure SQL databases
 • Recommend a solution for database scalability
 • Recommend a solution for database availability
 • Design security for data at rest, data in transmission, and data in use
 • Design for Azure SQL Edge
 • Design for Azure Cosmos DB and tables
 • Design for Azure Data Factory
 • Design for Data Lake
 • Design for Azure Databricks
 • Design for Azure Synapse Analytics
 • Design a strategy for hot, warm, and cold data paths
 • Design Azure Stream Analytics solution for Data Analysis

Päivä 3: Design app architecture and monitoring

 • Describe message and event scenarios
 • Design a messaging solution
 • Design an event solution (Event Hub and Event Grid)
 • Design an application automation solution
 • Design application lifecycle
 • Design for identity and access management
 • Design for Active Directory (B2B and B2C)
 • Design for conditional access
 • Design for identity protection
 • Design for access reviews
 • Design service principals for applications
 • Design for Azure key vault
 • Design for Azure Monitor data source
 • Design for Log Analytics
 • Design for Azure Workbooks and Insights
 • Design for Azure Data Explorer

Päivä 4: Design for networks and business continuity solutions

 • Recommend a network architecture solution based on workload requirements
 • Design for on-premises connectivity to Azure Virtual Networks
 • Design for Azure network connectivity services
 • Design for application delivery services
 • Design for application protection services
 • Design for backup and recovery
 • Design for Azure Backup
 • Design for Azure blob backup and recovery
 • Design for Azure files backup and recovery
 • Design for Azure virtual machine backup and recovery
 • Design for Azure SQL backup and recovery
 • Design for Azure Site Recovery
 • Evaluate migration with the Cloud Adoption Framework
 • Describe Azure Migration Framework
 • Assess your workloads
 • Compare migration tools
 • Migrate your databases
 • Select an online storage migration solution
 • Select an offline storage migration solution
Microsoft Azure logo
Perusteet

Kesto: 4pv
Hinta: 1890 €
hinnat ALV 0 %

Kurssin kouluttajat

Arto Roth

Microsoft Certified Trainer, Microsoft Azure Administrator Associate, Microsoft Azure Architect Expert  ja Microsoft Azure Security Engineer Arto on ollut ICT-asiantuntijana kolmella eri vuosikymmenellä hyvinkin erilaisissa rooleissa, niistä viimeiset kymmenen vuotta kouluttavana konsulttina ja arkkitehtina Microsoftin pilvi- sekä hybridiratkaisujen parissa. Nykyään Arton käyntikortissa tittelinä on ‘Pilvipyöveli’.  Arton koulutuksia: Azure ylläpito- arkkitehtuuri- ja tietoturva sekä Windows Server-ja Windows-asiantuntijakurssit