Suurten taulukkoaineistojen käsittely Excelissä

Joudutko käsittelemään Excelissä isoja taulukkoaineistoja ja se tuntuu hitaalta ja hankalalta? Ei hätää, saat meiltä parhaat neuvot suurten taulukkoaineistojen käsittelyyn. Tule mukaan koulutukseen, joka sopii henkilöille, jotka joutuvat käsittelemään Excelissä suurempia taulukkoaineistoja.

Opit Excelin kehittyneitä toimintoja tiedon käsittelyyn ja analysointiin mielenkiintoisten esimerkkien ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssin jälkeen hallitset monipuolisesti suurten aineistojen käsittelyn Excelissä sekä tiedät hyviä käytäntöjä sekä sujuvia työtapoja. Excelin oikean käytön oppimalla säästät työssäsi huomattavia määriä aikaa ja vaivaa sekä vältät turhautumista.

Kurssin kohderyhmä

Sinä, joka  käytät Exceliä työssäsi suurten taulukkoaineistojen käsittelyyn.

Kurssin esitietovaatimukset

Sinulla tulee olla jonkin verran Excelin käyttökokemusta.

excel logo
Perusteet

Kesto: 2pv
Hinta: 1290 €
hinnat ALV 0 %

Kurssin sisältö

Suuret taulukot Excelissä

 • Millaiset ovat vaatimukset käsiteltävälle taulukkoaineistolle?
 • Mitkä ovat pahimmat virheet, joita taulukoissa yleensä esiintyy?
 • Mitä on taulukko-objektin, miten se luodaan ja mitä hyötyä sen käytöstä on tiedon analysoinnissa?
 • Mitä tarkoittaa tietomalli ja miten hyödynnän tietomalleja Excelissä datan käsittelyssä ja analysoinnissa?

Miten tuon tietoa Exceliin ulkoisista tietolähteistä??

 • Mikä on Excelin Hae ja Muunna (Get & Transform) -toiminto ja mihin se on tarkoitettu?
 • Millaisista tietolähteistä pystyy Exceliin tuomaan dataa ja miten?
 • Mitä tarkoittaa kysely Hae ja Muunna -toiminnossa ja millaisia kyselytyyppejä on?

Mitä tehdä, mikäli Exceliin tuotava tieto on esim. väärän muotoista tai virheellistä?

 • Mikä on Power Query Editori ja mihin sitä käytetään?
 • Miten tietoa muokataan Power Queryssä? Erilaiset mahdollisuudet muuntaa, muokata, lisätä ja poistaa tietoa
 • Onko Power Queryssä mahdollista tehdä laskentaa ja mitä on M-kieli?

Pystyykö Excelissä yhdistämään taulukoista tietoa toisiinsa?

 • Hakufunktioiden tarjoamat mahdollisuudet tiedon yhdistämisessä
 • Tiedon yhdistäminen ja liittäminen Power Queryn avulla ilman hankalia funktioita

Onko Exceliin tuotua tietoa mahdollista päivittää manuaalisesti ja automaattisesti?

 • Miten saan tuotua päivitetyn tiedon tietolähteestä?
 • Onko päivittäminen mahdollista, jos olen muokannut taulukkoa Power Query Editorissa? Vaiheiden (Steps) merkitys ja hallinta päivitystapahtumassa.

Pystyykö pivotoinnissa hyödyntämään tietomallia?

 • Power Pivotin käyttö ja merkitys tietomalleilla työskennellessä
 • Miten ja millaisia ulkoisia tietolähteitä voi hyödyntää Power Pivotissa
 • Mikä on päivämäärätaulukko ja mikä sen merkitys on osana tietomallia?

Miten tuotua tietoa voi muokata Power Pivotissa?

 • Miten voi suodattaa, lajitella, muokata ja muotoilla tietoa, tehdä perspektiivejä jne.?
 • Miten voidaan muuttaa tiedon tietotyyppiä?

Tuoko Power Pivot mitään lisämahdollisuuksia laskentaan?

 • Mitä on DAX laskenta ja miten mittarit eroavat kaavasarakkeista?
 • Tutustuminen DAX peruslaskentaan.

Katsaus monipuolisempaan DAX laskentaan Power Pivotissa

 • Calculate -funktio on yksi käytetyimmistä DAX -funktioista
 • Voiko DAX laskennassa tehdä taulujen välisiä viittauksia?
 • Mitä DAXissa tarkoittaa ja vaatii Aika-älykäs laskenta (time-intelligence) ja miten siihen liittyviä funktioita voi käyttää

Miten Power Pivot datasta luodaan pivot?

 • Voiko pivot-taulukkoa päivittää?

Kurssin kouluttajat

Erkki Renvall

Erkki kouluttaa laajasti Office- ja Adobe-ohjelmia ja vahvinta osaamisaluetta on vaativat Excel-aiheet ja Power BI. Osaamisalueena hänellä on myös SQL-tietokannat, ohjelmointikielet ja projektinjohto- koulutukset.  Lisäksi Erkki on mukana asiantuntijana eri…

Juhana Liesimaa

Juhana kouluttaa laajasti Office-ohjelmia ja Microsoft 365 -ratkaisuja sekä konsultoi yrityksiä kehittämis- ja raportointiprojekteissa. Hänen vahvinta osaamisaluetta on Excelin vaativa käyttö ja Power BI.  

Aiheeseen liittyviä kursseja