Tällä 2-päiväisellä jatkokurssilla perehdytään käytännönläheisten esimerkkien avulla oleellisimpiin tietomallien toteutuksen toimenpiteisiin, tietomallin rakenteeseen sekä taulujen välisiin relaatioihinKoulutuksessa opitaan sellaisia hyviä käytäntöjäjoita noudattamalla tietomalleista tulee toimivia, skaalautuvia, helposti ylläpidettäviä, suorituskykyisiä ja ne tukevat DAX-laskentaa. Kurssilla ei opiskella visualisointien ja raporttien luontia.  

Kurssilla keskitytään kolmeen aihepiiriin 

 1. tietomallin rakenteeseen ja relaatiohin sekä muihin mallinnustoimenpiteisiin
 2. sellaisiin Power Query -muokkaustoimenpiteisiin, joita tarvitaan datan rakenteen muuntamisessa 
 3. DAX-mittareihin, sillä malli ja laskentalogiikka kulkevat käsikädessä  

Lisäksi kurssilla luodaan katsaus erilaisiin yhteyslajeihin, kuten Import ja  DirectQuery sekä muutamiin pilvipalvelun ominaisuuksiin.

Heidi Enho on kokenut, asiantunteva ja innostava kouluttaja ja hänellä on taito huomioida erilaisia osallistujia ja Power BI -käyttötilanteita. Hän kirjoittaa suosittua https://hexcelligent.fi -blogia ja on yksi harvoista suomalaisista asiantuntijoista, jotka ovat saavuttaneet Microsoftin Most Valuable Professional (MVP) -tunnustuksen. Heidi on ollut sekä Power BI MVP että Excel MVP vuosina 2015 – 2020. 

Kurssin kohderyhmä 

Kontrollerit, analyytikot, raportoinnin ammattilaiset sekä sekä muut henkilöt, jotka toteuttavat erilaisia muille jaettavia raporttikokonaisuuksia ja analyysejä  

Kurssin esitietovaatimukset 

Power BI peruskurssia vastaavat tiedot eli Power BI Desktopin työskentelyperiaatteiden hallitseminen. Tietokantojen peruskäsitteiden tuntemuksesta on etua, kuten perusavaimet ja relaatiot. 

Kouluttaja

Heidi Enho on kokenut ja innostava kouluttaja ja hänellä on taito huomioida erilaisia osallistujia ja Power BI -käyttötilanteita.  Hän kirjoittaa suosittua https://hexcelligent.fi -blogia ja on yksi harvoista suomalaisista asiantuntijoista, jotka ovat saavuttaneet Microsoftin Most Valuable Professional -tunnustuksen. Heidi oli sekä Power BI MVP että Excel MVP vuosina 2015 – 2020. 

Jos tarvitset apua oikean kurssin valintaan tai tarvitsette asiakaskohtaisesti räätälöityä koulutusta, lähetä viesti Heidille.

Power BI Advanced – modeling in English

Tämä koulutus on saatavilla asiakaskohtaisesti myös englanniksi. Power BI Advanced – modeling is also available in English as a customer-specific training.

Microsoft_Power_BI
Edistynyt

Kesto: 2 pv
Hinta: 1290€
hinnat ALV 0 %

Osallistumistavat:

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

Katsaus yhteystyyppeihin

 • YhteystyypitImport, Direct Query, Live connection, Composite 
 • Tyypillisimpien tietolähteiden erityispiirteet (tietokannat, tiedostot, rajapinnat)
 • Yhteystyyppien vaikutus mallinnukseen

Johdanto tiedon mallinnukseen

 • Flat-taulut, Snowflake, tähtimalli

Tähtimalli 

 • Dimensiot ja faktat 
 • Dimensionaalisen tähtimallin edut  
 • Lähdeaineiston muokkaus tähtimalliksi
 • Kalenteri-dimension toteutus
 • Role-playing dimensiot

Tietomallin taulujen rakenne 

 • Hyvät käytännöt 
 • Tarvittavia toimenpiteitä Power Queryssä (esim. unpivot, merge)

Relaatiot 

 • Yhden-suhde-yhteen, yhden-suhde-moneen
 • Monen-suhde-moneen tapausten mallinnus 
 • Useita yhteyksiä taulujen välillä 
 • Ristiinsuodatuksen vaikutus raportteihin ja laskentaan (cross-filter) 
 • Moniarvoiset kentät

Katsaus rutiininomaisiin mallinnustoimenpiteisiin

 • Kenttien muotoilut, luokittelut, lajittelujärjestykset, ryhmittelyt, hierarkiat, teknisten kenttien piilotus  

Parametrit

 • Parametritaulut tietomallissa (kuten numeeriset parametrit)
 • Kenttäparametrien hyödyntäminen (field parameters)
 • Power Query -parametrit

DAX-kaavat tietomallissa 

 • Kaavalajit: sarakkeet, mittarit, taulut 
 • Mittareiden kokoaminen erilliseen mittaritauluun
 • Kontekstiajattelun ymmärtäminen eli miten kontekstit vaikuttavat kaavan suoritukseen
 • Esimerkkejä hyödyllisimmistä funktioista (kuten CALCULATE, FILTER, ALL, TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, jne.)
 • Vinkkejä DAX-kielen oppimiseen 

Tietomallin tarkastelu aputyökaluilla

 • Performance Analyzer -työkalu suorituskyvyn tarkastelussa
 • DAX-kyselyiden ja DAX-kyselynäkymän hyödyntäminen

Power BI pilvipalvelu tietomallin näkökulmasta

 • Semanttiset mallin (sematic model) hyödyntäminen pilvipalvelussa, kuten raporttien ja muiden kohteiden luonti
 • Katsaus Dataflow (tietovuo) eli Power Query Online -kyselyihin 

Kurssin kouluttajat

Heidi Enho

Microsoft Certified Trainer, Microsoft Data Analyst Associate  Heidi on kokenut ja pidetty kouluttaja sekä konsultti ja hän on auttanut lukuisia suomalaisia organisaatioita saamaan datasta enemmän irti. Hän on työskennellyt Power…

Aiheeseen liittyviä kursseja

Osallistujien palautteita:

’’Tosi hyvä kurssi, kurssin vetäjä oli innostava ja opin paljon sellaisia asioita, joita voin hyödyntää omassa työssäni.’’

”Koulutuksen sisältö oli erittäin hyvä. Kouluttaja on erittäin, erittäin asiantunteva kouluttamassaan teemassa, ja hänen palveluasenteensa on huikea, esim. neuvominen koulutettavien työssään kohtaamien käytännön Power BI haasteiden kanssa. Lisäksi kurssilta mukaan saadut oppimateriaalit Power BI:stä sekä harjoitustehtävät ovat huiput, niitä soveltamalla pääsee omassa Power BI työssä jo pitkälle!”

”Kurssi oli selkeä, osallistujien tarpeet ja lähtötason huomioiva. Kouluttaja osasi erinomaisen hyvin selittää, perustella ja avata asiat käyttäen käytännön esimerkkejä. Kurssimateriaali on todella hyvä ja sieltä jäi apuvälineet eteenpäin pääsemiseksi.”

”It was worth every second. Very impactful. The facilitator was very friendly, approachable, desired to impact knowledge and made out time even during breaks and after the session to explain. It added value and was an eye opener to DAX language amongst others.”