Saavutettavuus teknisesti

Saavutettavien verkkopalveluiden on oltava saavutettavia sekä teknisesti, visuaalisesti että sisällöllisesti. Osa saavutettavuuden kriteereistä sijoittuu päällekkäin kaikkiin osa-alueisiin mutta teknisellä toteutuksen virheitä ei voida enää korjata visuaalisessa muotoilussa tai sisällöntuotannossa. Talon rakentamiseen rinnastettuna voi todeta, että perustusten tulee olla kunnossa.

Voidakseen toteuttaa verkkopalvelut saavutettavuuden näkökulmasta tekniikaltaan oikein, on tunnettava saavutettavuuden periaatteet ja miten käyttäjät käyttävät laitteitaan ja kuluttavat sisältöä. Kun tuntee avustavien tekniikoiden toiminnan ja ymmärtää käyttäjiä, on helpompi tunnistaa omasta koodista tapa, jolla se toimii parhaiten kaikissa käyttötilanteissa.

Tällä kurssilla opitaan ymmärtämään saavutettavuuden tekniset vaatimukset, sivujen rakenteen toteutustavat, koodin oikea käyttö sekä avustavien tekniikoiden tukeminen WAI-ARIA koodein.

Kurssin kohderyhmä

Verkkosivujen toteuttajat, ylläpitäjät ja muut, jotka käyttävät työssään HTML merkkausta ja CSS tyylien muokkausta.

Kurssin esitietovaatimukset

Kurssille osallistuvan on hyvä tuntea HTML ja CSS kielet. Kurssin sisältö käsitellään suurimmalta osin koodin näkökulmasta esimerkein ja harjoituksin.

 

Corellia_kategoria_sovelluskehitys
Perusteet

Kesto: 1pv
Hinta: 890 €
hinnat ALV 0 %

Osallistumistavat:

 • Luokkaosallistuminen
 • Etäosallistuminen

Katso ohjeistus etäosallistumisesta.

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

Miten saavutettavuus määritetään ja miten sitä mitataan

WCAG periaatteet ja onnistumiskriteerien esittely

 • havaittavuus
 • hallittavuus
 • ymmärrettävyys
 • toimintavarmuus

HTML koodin rakenne ja oikea käyttö

 • Oikea elementti oikeassa paikassa
 • Sivurakenteet; landmark elementit

Eri sisältömuodot

 • tekstisisältö; kappaleet, otsikot
 • linkit
 • listat
 • taulukot
 • navigaatio
 • kuvat ja grafiikka
 • videot, äänitallenteet (aikasidonnainen sisältö)
 • lomakkeet

Navigaatio näppäimistöllä

 • näppäimistön käyttötavat
 • ennustettavuus ja ymmärrettävyys
 • focus, tab order

CSS-tyylien käyttö muotoilussa

 • värien käyttö
 • asemointi
 • tekstityylit
 • vaikutus avustaviin tekniikoihin

WAI-ARIA koodit

 • mihin vaikuttavat
 • selainten ja avustavien tekniikoiden tuki
 • roles, states, properties

Landmark roolit ARIA-koodeissa

 • banner,
 • complementary,
 • contentinfo,
 • form,
 • main,
 • navigation,
 • region,
 • search

Kurssin kouluttajat

Kari Selovuo

Partner, CPWA saavutettavuusasiantuntija, Adobe Certified Instructor

Aiheeseen liittyviä kursseja

Saavutettavuus Verkossa

Saavutettavuus verkossa

Saavutettavuuden periaatteet, WCAG kriteeristö, käyttäjien toimintaesteet ja lainsäädännön vaatimukset. Kaikki tällä kurssilla.

Osallistujien palautteita:

’’Hyvin järjestetty koulutus ja erittäin hyvä ja osaava kouluttaja.’’