Kaikille käyttäjille saavutettavat verkkosivut

Verkkosivut ja palvelut ovat keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa julkiselle sektorille ja osalle yksityisiä toimijoita velvoitteen toteuttaa palvelut saavutettavina. Vaikka laki ei velvoittaisikaan, hyödyttää saavutettavien palvelujen toteuttaminen hyvin paljon myös palveluntarjoajaa itseään.

Saavutettavuus on tärkeää! Arvion mukaan noin 10 – 15% EU alueen kansalaisilla on jollain tasolla verkon käyttöä rajoittava haitta. Verkkosivuston tulee olla kaikkien käyttäjien saavutettavissa käyttäjän mahdollisista fyysisistä ominaisuuksista huolimatta; sivuston tulee olla navigoitavissa ja käytettävissä siitä riippumatta onko henkilön näkökyky erittäin rajoittunut, värien erottaminen huonoa tai onko käyttäjä täysin sokea. Käyttöä rajoittavat tekijät voivat olla eriasteisia ja niiden syytkin vaihtelevat. Väestö ikääntyy ja eritasoisten käyttöön vaikuttavien haittojen arvioidaan lisääntyvän. Yhdenvertaisuuden vuoksi verkkosivuja ei enää voi eikä saa suunnitella huomioimatta näitä ominaisuuksia!

Saavutettavuus verkkosivuilla on sekä suunnitteluun että tekniseen toteutukseen vaikuttava piirre.

Kurssin kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille verkkosisällön suunnittelijoille, ylläpitäjille  tai viestinnän ammattilaisille, jotka päivittävät ja luovat sisältöjä verkkosivustolle. Kurssilla käsiteltävät asiat ovat myös tärkeässä roolissa sivustojen teknisestä toteutuksesta vastaaville suunnittelijoille ja koodareille.

Kurssin esitietovaatimukset

Ei erityisiä esitietovaatimuksia mutta verkon tekniikoiden ja toiminnan tuntemus auttaa asioiden sisäistämistä.

WWW logo
Perusteet

Kesto: 1pv
Hinta: 890 €
hinnat ALV 0 %

Osallistumistavat:

 • Luokkaosallistuminen
 • Etäosallistuminen

Vallitsevan koronatilanteen takia koulutus pidetään etänä. Katso ohjeistus etäosallistumisesta.

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

Mitä saavutettavuus on?

 • Mitkä asiat vaikuttavat saavutettavuuteen
 • Eri toimintaesteistä
 • Fyysiset rajoitteet; näkö, liike
 • Kognitiiviset
 • Iän mukanaan tuomat
 • Lukihäiriöt, dyslexia

Miten palveluita käytetään?

 • Miten näkövammaiset käyttävät nettiä
 • Ruudunlukijat; miten toimivat
 • Selaimet; selainkohtaiset erot
 • Käyttöjärjestelmäkohtaiset erot

Laitteiden fyysiset ominaisuudet ja käyttö

 • Näppäimistö
 • Hiiri
 • Kosketusnäyttö
 • Älypuhelimet

Sivujen rakenne ja sisältö

 • Sisällön järjestys
 • Navigaatio; parhaat käytännöt
 • Liikkuminen sivujen sisällä
 • Liikkuminen sivulta toiselle

Kuvat ja teksti

 • Luettavuuden varmistaminen
 • Oikea otsikointi
 • Selkeä kieli
 • Hyvät linkkitekstit
 • Typografia
 • Värien käyttö
 • Kontrasti
 • Kuvien ominaisuudet; alt-teksti
 • infografiikka

Sivuston ulkoasu ja saavutettavuus

 • graafiset elementit
 • Kuvat CSS-tyyleistä
 • Efektit; heittovarjot yms.
 • Animoidut efektit

Saavutettavuuden tasot

 • mitä edellytetään
 • WCAG systematiikka ja tulkinta

Lainsäädännön asettamat vaatimukset

Kurssin kouluttajat

Partner, CPWA, ACE WebMaster, Adobe Certified Instructor

Kari Selovuo

Sertifioitu, CPWA (CPACC  + WAS), saavutettavuusasiantuntija, joka yhdistää designerin ja kehittäjän maailmat koulutuksissaan sovelluskehittäjän taustalla ja designerin sydämellä.

CPWA, Certified Professional in Web Accessibility logo

Aiheeseen liittyviä kursseja