Käytettävyys web-suunnittelussa

Käytettävyys on ratkaisevaa sivuston käyttäjien sitouttamisessa sivustoon tai palveluun. Käytettävyydellä tarkoitetaan sivuston, sovelluksen tai palvelun käytön helppoa oppimista, tavoitteiden saavuttamista ja virhetoimintojen ehkäisemistä. Lisäksi hyvä käytettävyys mahdollistaa sen, että kaikki käyttäjät osaavat käyttää sivustoa, ymmärtävät ja löytävät sisällön ja voivat tehdä valintoja ilman pelkoa esimerkiksi ostotapahtuman epäonnistumisesta. Verkkosivuilla, joiden tehtävänä on ainoastaan sisällön näyttäminen ilman interaktioita, käytettävyys tarkoitaa sisällön helppoa saavutettavuutta ja miellyttävää käyttökokemusta.

Käyttäjät sitoutuvat helpommin ja kokevat sisällön luotettavammaksi sivustoilla joiden käyttökokemus on hyvä!

Kurssilla keskitytään käytettävyyteen vaikuttaviin ja käyttöliittymän suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin. Kurssilla ei vaadita koodin osaamista mutta webin perustekniikoiden ja selainten toimintamallin ymmärtäminen on toki hyödyksi.

Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu -kurssilla opit mm.

 • Parhaita käytäntöjä suunnitteluun
 • Reponsiivisuuden mahdollisuudet ja vaatimukset sisällölle
 • Suunnittelemaan sisältöä sivuille
 • Käyttämään tehokkaasti kuvia, kuvaesityksiä, videoita, animaatioita ja grafiikkaa
 • Valitsemaan tarkoituksenmukaiset elementit sivuille
 • Suunnittelemaan navigaation
 • Suunnittelemaan hyviä web-lomakkeita
 • Vakiintuneita käyttöliittymäkäytäntöjä
 • Miten ihmiset lukevat / käyttävät verkkosisältöä
 • Miten typografia toimii verkossa
 • Kosketusnäyttöjen erityisvaatimukset

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on suunnattu kaikille verkkosivujen suunnitteluun osallistuville.

UX, käyttökokemus ja käytettävyys
Perusteet

Kesto: 1pv
Hinta: 890 €
hinnat ALV 0 %

Kurssit

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

UX ja UI -suunnittelu

 • Tavoitteet
 • Periaatteet

Käytettävyys verkkosivuilla

 • Mistä käytettävyys muodostuu
 • Hyvän verkkosivun ominaisuuksia
 • Vakiintuneita käytäntöjä

Miten ihmiset käyttävät verkkosivuja

 • Miten sivuja luetaan
 • Katseen ohjaamisesta sivuilla

Content First suunnittelu

 • Sisällön suunnittelu ja priorisointi
 • Käyttötapausten tunnistaminen

Responsiivisuus verkkosivuilla

 • Mitä responsiivisuus tarkoittaa
 • Vaikutus työnkulkuihin
 • Vaikutus toteutustekniikkaan

Responsiivisuutta hyödyttäviä tekniikoita

 • Asemointitekniikoita; Flexbox ja CSS Grid Layout
 • Kuvat responsiivisissa toteutuksissa; Picture ja srcset
 • Skaalautuvat fontit
 • Palstoitus

Hyvän mobiilikäyttöliittymän ominaisuuksia

 • Laitteiden ominaisuuksien hyödyntäminen
 • Vakiintuneet käyttöliittymäelementit
 • Kosketusnäytön erityispiirteet

Navigaatio

 • Sisältö ja sivut vs. navigaatio
 • Navigaation tarkoitus
 • Toteutustapoja
 • Parhaita käytäntöjä

Erilaiset sisältötyypit

 • Kuvat, video, animaatiot, grafiikka
 • Tekstit
 • Taulukot
 • Klikattavat elementit

Typografia websuunnittelussa

 • Web-fonttien käytöstä
 • Luettavuus; kirjasinkoko, rivipituus, rivikorkeus, välistys
 • Värit ja kontrasti
 • Skaalautuvat fontit

Verkkolomakkeet

 • Lomakesuunnittelusta
 • Elementtien tyyppi
 • Lomakekenttien sijoittelu
 • Tilankäyttö
 • Parhaita käytäntöjä

Kosketusnäytöistä

 • Kosketuspinnan koko
 • Elementtien sijoittelu
 • Swipe ja kosketuseleet

Käytettävyyden testaamisesta

 • 5 sekunnin testi
 • “Fitt’s Law”
 • Testaustapoja

Kurssin kouluttajat

Kari Selovuo

Partner, CPWA saavutettavuusasiantuntija, Adobe Certified Instructor

Aiheeseen liittyviä kursseja

Saavutettavuus ja käytettävyys liittyvät toisiinsa. Saavutettavuudella taataan sivuston sisällön käyttömahdollisuus kaikille mahdollisista rajoitteista huolimatta