Tekstimuuttujat Indesignissa

Automaattiset tekstimuuttujat (Text Variables) ovat monelta InDesign-käyttäjältä jääneet huomaamatta, tai ainakin alikäytölle. InDesignissa ei ole Wordista  tuttuja ylä- ja alatunniste toimintoja erillisinä toiminnallisuuksina. Tekstimuuttujien avulla voidaan automaattisesti luoda esim. juoksevat ylätunnisteet tekstityylien mukaan, automaattisesti päivittyvä muokkauspäivämääräkenttä sekä julkaisun kokonaissivumäärä sivunumeroinnin perään jne.

Komennolla Type – Text Variables – Insert Variable voidaan sivupohjaan luotuun tekstikenttään sijoittaa jokin valmiista tekstimuuttujista:

  • Chapter Number (luvun numero)
  • Creation Date (tiedostonluontipäivämäärä)
  • File Name (tiedoston nimi)
  • Last Page Number (viimeisen sivun numero)
  • Modification Date (muokkaus päivämäärä)
  • Output Date (tulostuspäivämäärä)
  • Running Header (juokseva ylätunniste)

Muuttujia voidaan muokata tai luoda kokonaan uusia komennolla Type -Text Variables – Define.

Uuden tekstimuuttujan määrittäminen

Kuvassa näkyy sivupohja (Parent page) johon on normaalisti määritelty juokseva sivunumero (A), sen perään on tuotu Insert Variable komennolla viimeisen sivun numero, (Last page number) Kauttamerkki (/) on kirjoitettu itse ja se, sekä viimeisen sivun numeron paikanvaraaja, on muotoiltu erikseen.

Sivupohjaan on myös luotu tekstikehys, johon on tuotu aiemmin määritelty ”Oma juokseva ylätunniste” tekstimuuttuja joka siis on tyypiltään Running Header, eli juokseva ylätunniste. Tekstimuuttujan paikanvaraajateksti taas on muotoiltu erikseen halutun näköiseksi. Muuttujan asetuksissa määriteltiin aiemmin lähteeksi Otsikko 1 kappaletyyli. Nyt siis julkaisun sivulla näkyy automaattisesti aina Otsikko 1 tyylillä muotoiltu dokumentin teksti ylätunnisteessa niin pitkään kunnes dokumentissa on seuraavan kerran samalla tyylillä muotoiltu otsikko, jolloin teksti vaihtuu vastaavasti.

Tekstimuuttujien määrittäminen sivupohjaan
Tekstimuuttujat sivulla

Tekstimuuttujat voivat olla hyödyllisiä pitkissä julkaisuissa kuten tuoteluettelot, raportit, manuaalit, tutkimukset jne. Myös kirjoissa voidaan hyödyntää tekstimuuttujia.

Juha on jo 15 vuoden ajan päätoimekseen kouluttanut ihmisiä Photoshopin, InDesignin ja Illustratorin saloihin. Entisenä valokuvaajana (mm. Image Kustannus) Juhalla on myös kaytännön työkokemusta. Asiantuntijana Juha painottaa ratkaisukeskeisyyttä ja käytännönläheisyyttä. Konsultaatio tai koulutus voi olla onnistunut vain jos sillä on tavoitteet konkretiassa.