+358 40 7070202
Search

Ajoneuvoteippaus – Corellia mukana nuorisotyössä

Corellia teki ulkoasun uuteen Walkers Wautoon

Corellia tukee omalla osaamisellaan Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa. Tällä kertaa graafikkomme Sampo Korkeila toteutti Walkersin Ilves-auton ulkoasun. Mohikaani Oy toteutti varsinaisen teippauksen. Ajoneuvoteippauksen aiheena oli Ilves ja korostettavana asiana silmät. Auton kylkiin haluttiin myös raffia jälkeä ja roiskeita. Tällä toimeksiannolla Sampo ryhtyi toteuttamaan teippauksia. Alkuun tarvittiin kuvat ja mitat ajoneuvosta. Tämän kaltainen suunnittelutyö on ehkä selkeintä tehdä Adoben Illustratorissa, jolla on helppo tehdä yhteen tiedostoon tarvittava määrä erikokoisia sivuarkkeja. Tulostusfirmoille Illustrator on usein yksi tärkeimmistä ohjelmistoista. Varsinkin, jos kyseessä on teippien leikkaaminen.

Ajoneuvon teippaaminen

Ajoneuvoihin tehtävät kuvapinnat toteutetaan parhaiten teippaamalla. Teippaustekniikat voidaan karkeasti jakaa kahteen toteutustapaan – teippien leikkaukseen ja teippien tulostamiseen.

Ensimmäisessä ajoneuvo teipataan kokonaisuudessaan pohjateipillä, jossa on jo valmiiksi käytettävä pohjaväri. Tällä tekniikalla saadaan pohjaväristä varmemmin yhtenäinen. Varsinaiset grafiikat, kuten muut väripinnat, kuvat, tekstit, logot yms. liimataan pohjateipin päälle. Päälle liimatessa asemoinnissa voidaan paremmin huomioida ajoneuvon tarkemmat yksityiskohdat, joita on vaikea hahmottaa kaksiulotteisessa suunnitelmassa – kuten säleiköt, bensatankit yms.

Toinen vaihtoehto on tulostaa grafiikat suoraan teippeihin, joka on hyvä vaihtoehto etenkin silloin kun kuvituksessa on paljon ykstyiskohtia. Tulosteiden kanssa on kuitenkin hankalampi toteuttaa viimehetken korjauksia tai hienosäätää asemointia ajoneuvon yksityiskohtien mukaan.

Tämän karkean jaon lisäksi nämä kaksi tapaa voidaan toki sekoittaa yhteen ja niin usein toimitaankin.

Pikselikuvien ongelmana suuri koko

Suurikokoisissa tulosteissa pikselikuvien käyttö voi olla ongelmallista kuvatarkkuuden eli resoluution takia. Ongelma on ennen kaikkea pinta-alan suhde resoluutioon. Ajatellaanpa, että koko ajoneuvo teipattaisiin pikselikuvista tuotetuilla teippauksilla. Ajoneuvon teippauksessa voidaan käyttää vastaavia aineistovaatimuksia, kuin ikkunateippauksissakin, joten kuvaresoluutioksi riittää 100–150 ppi. Tuolla heikommalla 100 ppi resoluutiolla yhdelle neliömetrille tulee siis 15,5 miljoonaa pikseliä, eli kameramaailmassa asia ilmaistaisiin 15,5 mega-pikseliä (Mpx). Konaisen metrovaunun tai bussin pintaan menee aika monta neliötä, joten pinnan toteuttaminen yhdellä kuvalla voi olla jo haasteellista, vaikka ei kuitenkaan mahdotonta. Ihan vain vertailutiedoksi 10m2 150 ppi tarkkuudella tuottaa jo 3487,5 Mpx ja bussin kylkeen menee monin verroin enemmän neliöitä.

Vektorigrafiikkaa suurtulosteisiin

Vektorigrafiikka on resoluutioriippumaton grafiikkamuoto, joten sen skaalaaminen suurille pinnoille ei aiheuta ongelmaa tiedostokokojen kanssa. Puhtaana vektorigrafiikkana on aivan sama onko kuva postimerkin tai kerrostalon kokoinen. Vektorigrafiikassa sisältö määrittää tiedoston koon, eikä sen tulostuspinta-ala.

Toki valittu grafiikkamuoto vaikuttaa ulkoasuun. Pikselikuvassa, jokainen pieni pikseli on itsenäinen väripiste ja lopputulos on yksityiskohtainen värikuva. Vektorigrafiikka muodostuu taas tasaisista väripinnoista, joilla on jyrkkä vektoripolusta piirretty reuna. Vektorigrafiikka on siksi usein yksinkertaisempaa.

Adobe Illustratorissa on mahdollista myös automaattisesti vektoroida pikselimuotoisia valokuvia, joka mahdollistaa alun perin pienikokoisen kuvatiedoston skaalaamisen suurtulostus käyttöön. Automaattinen vektorointi tosin tuottaa sen verran rosoista jälkeä, että muotojen irtileikkauksen sijaan kuva kannattaa tulostaa suoraan teipille.

Autoteippauksissa ja ikkunateippauksissa käytetään paljon muotoon leikkaamista, jolloin leikattavat kuvat tai tekstit täytyy olla vektorimuodossa. Pelkkä vektoritila ei riitä, vaan täytyy muistaa kuinka teippileikkuri toimii. Leikkuri leikkaa vektorilinjan mukaisia muotoja. Jos grafiikka muodostuu suuresta joukosta päällekkäisiä muotoja, on lopputuloksena kasa pientä silppua, jotka täytyy kasata palapelin tavoin kuvaksi. Grafiikassa kannattaa yhdistää yhdeksi objektiksi kaikki mahdolliset päällekkäin olevat samanväriset objektit. Samalla myös teippien käyttöikä kasvaa, koska suuremman teipin liimapinta pysyy paremmin pesuissa ja muussa maailman menossa.

Tämän kaltaisissa projekteissa kannattaa aina olla yhteydessä tulostus- tai teippifirman ammattitaitoiseen väkeen. He antavat mielellään neuvoja, koska kunnollinen aineisto on kaikkien etu. Kysyvä ei tieltä eksy.


Sampo Korkeila, ACE Design Master, Adobe Certified Instructor

Sampo on kokenut graafinen suunnittelija ja Adoben design-ohjelmistoihin erikoistunut kouluttaja. Hänen monipuolinen koulutusosaamisensa kattaa niin InDesignin, Illustratorin, Photoshopin, kuin myös useimmat Suomessa käytettävät julkaisujärjestelmätkin. Sampo on myös kirjoittanut Adobe aiheisia kirjoja mm. Docendon Illustrator – vektorigrafiikka kirjan.