Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

Järjestämme 26.9. suositun Saminarium -tietoturvaseminaarin, ilmoittaudu kesäkuussa ja saat seminaarista early bird -ilmoittautujan edun!

Search

Drone lentotoiminta ja sen koulutus

Tänä vuonna miehittämättömät lennokit tekevät globaalisti noin 2 miljardin dollarin edestä työtä ja työllistävät 100 000 lentäjää. On arvioitu, että miehittämättömät ilma-alukset ovat 10% koko ilmaliikenteestä 10 vuoden sisällä. Muun muassa Lufthansa on aloittanut ammattimaisen dronepilottien koulutuksen Saksassa. Olen nyt Imatralla Lufthansan koulutuksen luoneen kouluttajan viikonmittaisella dronelentäjän kurssilla.

Kerron tässä perusteita kouluttautumiselle. Kurssin annista ja kokemuksista kerron lisää, kun kurssi on suoritettu ja vaaditut lennot tehty.

Drone, UA, UAS, RPA – termistöä

Dronella viitataan yleensä sotilaskäytössä oleviin miehittämättömiin ilma-aluksiin. Tästä syystä siviilikäytössä käytetään mieluummin lyhennettä RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). UA (Unmanned Aircraft) on ilma-alus ilman mukana olevaa ohjaajaa. RPA (Remotely Piloted Aircraft) on kauko-ohjattu ilma-alus, jota käytetään lentotyöhön mikä on siis eri asia kuin lennokki.

Lennokki on sen sijaan lentämään tarkoitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harraste tai urheilutarkoitukseen.

Oikeat termit ovat tärkeitä, sillä ala on tulossa tarkan sääntelyn piiriin, jolloin myös eri laitteet ja niiden käyttötarkoitus on kyettävä määrittämään tarkoin. Niistä tulisi puhua myös niiden oikeilla nimillä. Tiedetään kuka saa lentää mitäkin laitetta ja millä ehdoilla.

Miksi kouluttautua?

Lennätettävien laitteiden määrän kasvu on asettanut viranomaiset uuden haasteen eteen. Toimintaa on kyettävä kontrolloimaan, sillä kauko-ohjattavien laitteiden lennättäminen edellyttää uusia turvallisuusohjeita. Trafi ja muut ilmailuviranomaiset ovat julkaisseet määräyksiä ja tarkkailevat alaa jatkuvasti.

Ala on kehittynyt nopeasti, nopeammin kuin mitä lainsäädäntö on kyennyt seuraamaan. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos. Kansainvälisen säännöstön luominen on työn alla, mikä onkin tärkeää kaupallisen käytön mahdollistamiseksi ja kontrolloimiseksi. EASA (Euroopan lentoturvallisuusvirasto) on laatimassa säännöstöä kauko-ohjattavien ilma-alusten käytölle. Suomessa säännöstö on vielä toistaiseksi suhteellisen vapaa mutta lennättämiselle ja laitteille on kuitenkin jo säännöt ilmailulainsäädännössä.

Lainsäädäntö muuttuu ja sillä on vaikutusta lennättämiseen

EASA:n uudet säännökset ovat tällä hetkellä EU jäsenmaissa lausuntokierroksella. Suomessa Trafi ottaa vielä vastaan kommentteja, jotka toimitetaan 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä komissiolle. Uudet säännöt tulevat ainakin joiltain osin voimaan 2018 siirtymäajan kera.

Jo nyt lennättäminen tietyillä alueilla ja tilanteissa on luvanvaraista ja Trafi toivoo lennätysilmoituksia myös kaikista muistakin lennoista. Sellaisen voi tehdä helposti Trafin drone-info applikaatiolla, joka on saatavilla Android ja iOS -laitteisiin.

Tulevaisuudessa dronen (UA:n) lennättämiseen tullaan vaatimaan lupakirja. Laitteet tullaan luokittelemaan eri luokkiin niiden painon ja muiden teknisten ominaisuuksien mukaisesti. Eri luokkiin kuuluvien laitteiden lentäjille asetetaan soveltuvat pätevyysvaatimukset lupakirjan muodossa. Vain kevyimmän luokan laitteita saanee lennättää ilman suoritettua testiä.

Tässä lupakirjaprosessissa haluan olla mukana ensimmäisten joukossa Suomessa.

Dronekoulutuksen sisältö

Viikko saattaa kuulostaa pitkältä ajalta opiskella marketistakin ostettavan kauko-ohjatun lentolaitteen käyttöä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että laitteita on monenlaisia ja eritarkoituksiin valmistettuja; on pieniä leluja ja järeitä työkäyttöön tarkoitettuja lentolaitteita.  Nyt takana on kolme päivää, eikä aika ole tullut pitkäksi. Asiaa kyllä riittää asiantuntevan kouluttajan ja mukavien kurssikavereiden seurassa. Kurssi jakautuu pääosin seuraaviin osioihin:

  • Teoriapäivät: määräykset, sääoppi, laitetekniikka
  • Simulaattoriharjoitukset
  • Lentotunnit eri toimintaympäristöissä
  • Toiminnan standardointi ja dokumentaatio viranomaisille

Teoria kattaa lennokkien historian, käyttötarkoitukset ja mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet, ohjaamisen teorian, suunnittelun, rakentaminen sekä huollon ja ylläpidon. Yhtenä aiheena oli ammattimaisen käytön mahdollisuudet RPA laitteilla. Näiden lisäksi on opiskeltu sääoppia (sää lentoliikenteessä), ilmailusäännöksiä, viranomaisten vaatimuksia, turvallisia toimintatapoja ym.

Tänään lennettiin koko päivä simulaattoreilla, joissa voi vaihtaa dronen tyyppiä ja tuuliolosuhteita. Simulaatiossa tehtiin annettuja lentotehtäviä ja -kuvioita, joiden avulla opeteltiin hallitsemaan laitetta sekä harjoittelemaan tärkeimmät ohjaustilanteet ennalta. Päivässä ehtii ja oppii paljon. Hauskaakin se oli kuten arvata saattaa.

Drone lentotehtäviä

Dronelentämistä simulaattorilla

 

Kurssin yhtenä tavoitteena on laatia yritykselle SOP (Standard Operating Procedure), toimintaohjeet ja dokumentaatio sekä menetelmät lentojen suunnitteluun, valmisteluun, varmistukseen ja viranomaistiedottamisen sekä dokumentointiin.

Jos aiot käyttää RPA:ta, UA:ta, Dronea, millä nimellä sitä kutsutkin, ammattimaisesti, kannattaa se ottaa vakavasti. Nyt olen luomassa Corellialle standardoituja toimintatapoja. Lisää aiheesta myöhemmin.

Terveisin

Kari Selovuo
Corellian lentotoimintavastaava 😉
Imatra /  EFIM