Tämä 2-päiväinen DAX-kielen perusteita käsittelevä Power BI jatkokurssi sopii henkilöille, jotka haluavat oppia ymmärtämään DAX-kaavojen toimintalogiikkaa sekä saada hyödyllisiä ratkaisumalleja erilaisiin laskentatilanteisiin.

Monesti DAX-kaavojen kirjoittaminen aloitetaan kopioimalla mallikaavoja netistä ja muokkaamalla niitä, mutta copy-paste -tyyppinen koodaus tarvitsee rinnalleen myös riittävän hyvää perusymmärrystä, jotta kaavamalleja osaa soveltaa eri käyttötilanteissa oikein.   

DAX-kielen toimintaperiaatteita ei opi ymmärtämään pelkkiä funktioiden syntakseja lukemalla tai kopioimalla valmiita kaavoja netistä. Soveltava osaaminen ja ymmärrys edellyttävät myös ns. rivi- ja suodatuskontekstin perusperiaatteiden sisäistämisen. Tällä kurssilla opetellaan ajattelemaan DAX:in tavoin ja ajattelumallin vahvistaminen onkin yksi kurssin tärkeimmistä tavoitteista. Lisäksi kurssilla tutustutaan moniin hyödyllisiin funktioihin ja otetaan kantaa suorituskykyyn ja hyviin käytäntöihin.   

Kurssin kohderyhmä 

Kurssi on suunniteltu aktiivisesti raportointia työssään tekeville, kuten esimerkiksi kontrollereille, analyytikoille, BI-asiantijoille tai vastaaville henkilöille, jotka tarvitsevat monipuolisesti erilaista laskentalogiikkaa

Ensisijaisena kohderyhmänä eivät ole hyvin yksinkertaista itsepalveluraportointia ja pikaraportteja tekevät henkilöt eivätkä toisaalta teknisimmät ja monipuolisesti erilaisia kieliä hallitsevat sovelluskehittäjät. 

Kurssin esitietovaatimukset 

Vaikka kyseessä on DAX perusteet -kurssi, tämän kurssin osallistujilla pitää olla käytännön kokemusta Power BI:stä, taulujen välisistä relaatioista sekä laskettujen sarakkeiden sekä mittareiden laatimisesta.  Kurssi edellyttää soveltavaa osaamista loogisista funktioista jollakin välineellä (kuten IF-logiikka sekä VLOOKUP-tyyppiset hakufunktiot). 

Kurssista on eniten hyötyä osallistujille, joilla on jo käytännön kokemusta DAX-kaavoista, kuten lasketuista sarakkeista (calculated columns) ja mittareista (measures). Osallistujat ovat usein toteuttaneet DAX-kaavoja copy-paste -tyyppisesti.

Kouluttaja

Heidi Enho on kokenut ja innostava kouluttaja ja hänellä on taito huomioida erilaisia osallistujia ja Power BI -käyttötilanteita.  Hän kirjoittaa suosittua https://hexcelligent.fi -blogia ja on yksi harvoista suomalaisista asiantuntijoista, jotka ovat saavuttaneet Microsoftin Most Valuable Professional -tunnustuksen. Heidi oli sekä Power BI MVP että Excel MVP vuosina 2015 – 2020. 

Jos tarvitset apua oikean kurssin valintaan tai tarvitsette asiakaskohtaisesti räätälöityä koulutusta, lähetä viesti Heidille.

Microsoft_Power_BI
Edistynyt

Kesto: 2 pv
Hinta: 1290 €
hinnat ALV 0 %

Osallistumistavat:

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta?

Lähetä tarjouspyyntö

Kurssin sisältö

Johdanto sekä lyhyt kertaus 

 • Tietomallin rakenne ja sen vaikutus mm. suorituskykyyn
 • Ristiinsuodatuksen merkitys relaatioissa ja vaikutus laskentaan (cross-filter) 
 • Peruskielioppia, kaavojen rakenne 
 • Yhteneväisyydet ja oleellisimmat erot verrattuna esimerkiksi Exceliin 

Lasketut sarakkeet ja mittarit 

 • DAX-kaava vai Power Query -kaavasarake? 
 • Laskettu sarake vai mittari? 
 • Rivi- ja suodatuskontekstin vaikutus kaavoihin (aihe toistuu pitkin kurssia eri kaavojen yhteydessä)
 • X-funktioihin tutustuminen 

Ehdollisuus sekä informaatiofunktiot 

 • IF, SWITCH 
 • HASONEVALUE, HASONEFILTER, ISBLANK, jne. 

CALCULATE – yksi tärkeimmistä DAX-funktioista 

 • Runsaasti esimerkkejä 
 • Ulkoinen ja sisäinen suodatuskonteksti 
 • Mitä CALCULATE -funktion taustalla oikeasti tapahtuu ja miten vältät suorituskykyyn liittyvät sudenkuopat
 • Erilaiset suodatukset sekä niiden käsittely ja muuttaminen (ALL, REMOVEFILTERS, ALLSELECTED, FILTER, KEEPFILTERS, jne.) 

Muuttujien käyttäminen sekä hyödyt

 •  Muuttujien määritys ja hyödyntäminen  
 • Kaavan suorituksen tarkastelu muuttujien avulla

Aika-älykäs laskenta (time-intelligence) 

 • Dynaamisen kalenterin luonti DAX-kielellä 
 • Eri aikajaksojen vertailut 
 • Kumulatiivisuus sekä liukuvat laskutoimitukset 
 • Useita käytännön esimerkkejä 

Hierarkiat 

 • Hierarkisen taulukkovisualisoinnin väli- ja loppusummatasojen tunnistaminen (ISINSCOPE, ISFILTERED) 

Virtuaalisten taulujen käyttö mittareissa 

 • Milloin tarvitaan virtuaalisia tauluja? 
 • Dynaamisten taulujen luontiin liittyviä funktioita (FILTER, SUMMARIZE, ADDCOLUMNS, SELECTCOLUMNS, jne.) 

Katsaus DAX-kyselyihin sekä DAX-kyselynnäkymään

 • Mitä ovat DAX-kyselyt
 • DAX-kyselyiden käyttötilanteet (tietomallin ja mittareiden tarkastelu sekä muokkaus, dokumentointi)

Runsaasti erilaisia hyödyllisiä esimerkkejä 

 • Yksilöllisten arvojen käsittely (VALUES, DISTINCT) 
 • Tekniikoita erilaisten arvojen etsimiseen (LOOKUPVALUE, FIRSTNONBLANKVALUE, jne.) 
 • Taulujen väliset viittaukset (RELATED, RELATEDTABLE) 
 • Yhteyksien eli relaatioiden käsittely (USERELATIONSHIP, CROSSFILTER) 

Kurssin kouluttajat

Heidi Enho

Microsoft Certified Trainer, Microsoft Data Analyst Associate  Heidi on kokenut ja pidetty kouluttaja sekä konsultti ja hän on auttanut lukuisia suomalaisia organisaatioita saamaan datasta enemmän irti. Hän on työskennellyt Power…

Osallistujien palautteita:

”Oli huippu koulutus, opettaja aivan viimesen päälle asiantuntija ja perehtynyt aiheeseen. Heidi on kiinnostunut oppilaan ongelmista ja halusi olla apuna ratkomassa niitä aikataulusta piittaamatta vielä kurssipäivän jälkeenkin.”

”Mainio kurssi opetti työtä helpottavia käytäntöjä, mutta ennen kaikkea lisäsi uskoa sitä kohtaan, että DAXilla saa tehtyä kaikenlaista.” 

”Iso kiitos huipusta koulutuksesta! Koulutus oli pedagogisesti järkevästi jäsennelty ja sitä oli helppo seurata. Työni ja taitotasoni näkökulmasta materiaali oli juuri oikenlaista. Kouluttajana Heidi oli selkeä ja asiantunteva.”

”Kouluttaja oli osaava ja innostunut ja sai itsenikin mukaan reippaudellaan.”

”En ole paljon käyttänyt DAXia. Olen lähinnä tuntenut epätoivoa, kun funktioita on niin paljon eikä ole oikein mitään käsitystä, mitkä niistä on yleisempiä (vähän niinkuin excelissä, käytin vain pientä osaa funktiomäärästä, joilla pärjäsin hyvin). Kurssin jälkeen DAX-pelko laantui ja sain hyviä linkkejä, mistä saa lisätietoa.” 

”Koulutus oli rakennettu hyvin. Nälkä oppia DAXia enemmän, ymmärtää sitä kasvoi koulutuksen myötä suureksi. Ehkä erityisesti juuri se ymmärtäminen, copy-paste -taitojen sijaan. Kiitos! Tästä on hyvä jatkaa!”

”Hyvin speksattu koulutus. Kontekstin siirtymisestä ja storage enginen tallennustavan vaikutuksesta eri tekniikoiden tehokkuuteen olisin kuullut mielelläni enemmän.”

”Kiitos paljon! Raporttini on jo huomattavasti nopeampi kurssin suorituskykyvinkkien ansiosta.”