Sähköisen julkaisemisen koulutukset

ePub, PDF, DPS, eDocker, Maggio, Flash, HTML5. Digilehdet, sähköiset mainokset ja tablettijulkaisut.
Kaikkea tätä koulutamme joko omassa luokassamme Helsingin keskustassa tai asiakkaan luona missä kulloinkin tarvitaan.

Digitaalinen julkaiseminen