Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

Järjestämme 26.9. suositun Saminarium -tietoturvaseminaarin, ilmoittaudu kesäkuussa ja saat seminaarista early bird -ilmoittautujan edun!

Search

Mobile First – Simple First

Mobile First on asenne ja työtapa, jolla lähdetään kehittämään mitä tahansa verkkosivustoa tai toteutusta yksinkertaisimmasta toteutuksesta ominaisuuksiltaan rikkaimpaan. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että työ aloitetaan keskittymällä olennaiseen mistä on hyötyä sivuston kaikkien ominaisuuksien valinnassa.

Mobile First ei ole mobiililaitteiden käyttöliittymän suunnitelua ensimmäisenä tai pienen näytön layoutin suunnittelua. Mobile First on keskittymistä olennaiseen; sen löytämistä miksi sivusto on olemassa ja miten sillä palvellaan sen käyttäjiä. Mobile First ajatteluun liittyy eri tasoja suunnittelusta toteutukseen. Se ei siis ole erillinen vaihe työprosessia sen enempää suunnittelussa kuin toteutuksessakaan.

Kyse on siitä miten asioita tehdään läpi koko web-projektin.

Keskity olennaiseen

Suunnittelun alkuvaiheessa kyse on olennaisen sisällön löytämisestä. Tässä vaiheessa on tarkoitus määrittää sekä esitettävä sisältö että toiminnallisuus mikä käyttäjälle näytetään eri tilanteissa. Mikä on niin tärkeää, että se on oltava käytettävissä kaikkein alkeellisimmalla päätelaitteella ilman JavaScriptia ja kehittyneitä esitystyylejä?  Seuraavaksi voidaan miettiä miten toiminnallisuutta voidaan parantaa ja mitä käyttäjälle esitetään mikäli hänellä on käytettävissään suurempi näyttö ja kenties kehittyneempi selain. Tällä tavoin edetään kunnes ollaan tyytyväisiä lopputulokseen.

Mobile First on metodi, jonka tuominen käytännön toteutukseen voidaan tehdä kahdella tavalla: ”Ylhäältä alas” tai ”Alhaalta ylös”. Näille työtavoille on ihan nimetkin. Käytännössä puhutaan Graceful Degradation ja Progressive Enhancement työtavoista. Graceful Degradation menetelmässä luodaan ensin lopullinen versio, johon lisätään ”fall back” versiot ominaisuuksille, joita kaikki selaimet tai laitteet eivät tue. Henkilökohtaisesti pidän parempana Progressive Enhancement menetelmää, jossa luodaan ensin vakaa pohja toteutukselle ja jonka päälle lisätään ominaisuuksia kerros kerrokselta.

Talotkin rakennetaan kellarista ylöspäin!

Responsive Design

Mobile First ajattelu kulkee käsi kädessä Responsive Web Design suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Kyse on läheisesti toisiinsa liittyvistä käsitteistä joiden kummankin tavoitteena on parantaa käyttökokemusta. Kumpikaan ei ole erillinen toiminto tai vaihe missään projektissa. Responsiivisuutta ei lisätä sivustoon erikseen vaan sivusto rakennetaan responsiiviseksi. Tämä tarkoittaa responsiivisuuden huomioimista kaikessa; Sisällössä, toiminnallisuuksissa, layoutissa, median käytössä, laitteiden tunnistuksessa, verkkoyhteyden tunnistamisessa, käyttäjän tarpeiden ymmärtämisessä jne. Lista on pitkä.

Lyhyesti sanottuna – Mobile First ja Responsive Design ovat käyttäjistä välittämistä! 

Slideshare -palvelussa on katseltavissa tiivistelmä eräästä pitämäni tilaisuuden kalvosetistä. Meitä voi ryhtyä seuraamaan nyt myös Slidesharessa klikkaamalla ”näyttö” -ikonia sivun yläosassa. Kalvoja tulee varmasti lisää, tutustu ekaan settiini tässä.