+358 40 7070202
Search

Etäkoulutukset toimivat. Kouluttajan kokemuksia

Etäkoulutukset ovat nyt in. Ei varmaan tarvitse kertoa miksi.

Todettakoon kuitenkin, että meillä Corelliassa on kokemusta etäkoulutusten järjestämisestä jo pitkältä ajalta. Itse asiassa taisimme pitää ensimmäiset jo heti toimintamme aloittamisen aikoihin lähes 7 vuotta sitten. Emme ole niitä aiemmin aktiivisesti markkinoineet mutta pitäneet aina milloin käytäntö on tilanteeseen parhaiten soveltunut. Tulevaisuudessa tulemme varmasti palvelemaan asiakkaitamme enemmänkin etäkoulutusten avulla.

Viime päivinä on julkaistu paljon artikkeleita siitä miksi etäkoulutukset ovat hyviä ja miten niihin kannattaa valmistautua. En tässä lankea toistamaan niitä samoja asioita vaan haluan kertoa omakohtaisesta kokemuksestani kouluttajana. Miksi etäkoulutukset ovat oikeasti toimivia.

Monilla asiakkailla on ennakkoluuloja ja oletus, että etäkoulutus on jotain vähemmän kuin luokkakoulutus. Näin ei kuitenkaan ole. Koulutustapahtuma on toki erilainen mutta oppimisen kannalta ei lainkaan vähäisempi. Joskus ehkä jopa parempi.

Etäkoulutuksen hyötyjä

Ei tarvitse matkustaa

Kurssille voi osallistua mistä tahansa kunhan yhteydet toimivat. Kotoa tai omalta toimipisteeltä osallistuminen voi tuoda merkittäviä säästöjä. Eipähän tarvitse matkustaa kauas syrjässä sijaitsevaan Helsinkiin 🙂 Kouluttajan kokemuksesta näen että kurssille voi tulla osallistujia, jotka eivät voi matkustaa.

Aiheen jäsennelty esitys paranee

Koulutustilanteessa kouluttajan on jäsennettävä asiat korostetusti verrattuna luokkaopetukseen, jossa asioiden käsittely menee helposti keskustelun ohjaamana. Molemmat tavat ovat hyviä mutta etäkoulutus pakottaa kouluttajan valmistelemaan asian esittämisen tarkemmin. Tästä hyötyvät sekä kuulija että kouluttaja. Koen, että itse ainakin joudun keskittymään enemmän ja miettimään asioiden esitystapaa varmistaakseni asian oppimisen.

Keskittyminen

Etäkoulutuksessa kuulija joutuu seuraamaan opetusta tarkemmin, sillä luokassa on helpompi antaa ajatusten harhailla. Etäopetuksessa oppilas kuuntelee keskittyneemmin ja myös kouluttaja miettii puhumansa mahdollisimman selkeäksi. Asian on tultava ymmärretyksi kuulemalla. Kun opetus jaetaan etäopiskelussa koulusta tuttuun oppitunti – välitunti rytmiin, jaksaa aiheeseen keskittyä paremmin ja kun välissä pidetään pieni tauko säilyy opiskelu tehokkaana koko päivän.

Oman kokemukseni mukaan kurssilaiset jaksavat seurata opetusta hyvin kun tauoista pidetään huolta. Itsekin jaksaa keskittyä kun oppitunnit ovat sopivan mittaisia.

Päivän rytmittyminen

Kun noudatetaan edellä mainittua oppitunti ja välitunti metodia on päivän kulku kaikille ennalta selvä. Aiheet on mietitty, päivän eteneminen tiedossa, tauotkin tiedetään, kahvit ehtii hakea ja vessassa käydä. Lounastauon aikana ehtii ehkä tsekata vähän työasioitakin. Omasta kokemuksestani päivän jakaminen selkeisiin kokonaisuuksiin auttaa osallistujia aiheen sisäistämiseen. Tunnin alussa kerrotaan mitä nyt käsitellään ennen aiheeseen siirtymistä. Hyvä tapa muutenkin mutta etäkoulutuksessa vielä parempi.

Sosiaalinen kanssakäyminen

Meille, alalle päätyneille, kouluttajille sosiaalisuus ja ihmisten kanssa työskentely on luontaista. Kaikille kurssilaisillemme luokkatilan ja ryhmän sosiaalisuus ei aina maistu yhtä hyvin. Etäkursseilla pärjää vähän ujompikin osallistuja ja chatin kautta keskustelu on helppoa. Minulle kurssilaiset luokassa ovat isännöitäviä vieraita enemmän kuin asiakkaita. Verkossa sosiaalisuus ei toteudu samoin mutta me ihmiset olemme erilaisia ja joillekin se sopii paremmin.

Kysyminen ja keskustelu

Voisi luulla, että etäkoulutuksissa ei saa kysyttyä eikä keskustelua synny. Käsitys on väärä. Kysyminen on helppoa ihan normaalisti ääneen kysymällä. Ohjeista kurssilaisia pitämään oman mikrofoninsa mykistettynä normaalisti mutta jos on kysyttävää, niin mykistys pois ja kysymään. Jos ei halua kysyä ääneen, voi kirjoittaa kysymyksensä chatissa kirjoittaen. Kouluttaja näkee tulevat kysymykset ja voi vastata kysymyksiin heti.

Kokemukseni  mukaan kyselyt ja keskustelu toimii hyvin ja tukee etäopetusta.

Pienet ryhmäkoot

Meillä Corelliassa on periaatteena pitää ryhmäkoko aina riittävän pienenä mikä mahdollistaa vuorovaikutteisuuden myös etäkursseilla. Etäkoulutuksemme eivät ole massatilaisuuksia kuten tyypilliset webinaarit, joissa on mahdollisimman suuri kuulijakunta kuuntelemassa lyhyehköä esitystä. Pienet ryhmät takaavat henkilökohtaisen kokemuksen eikä kurssi vaikuta massatilaisuudelta.

Tekniikka on toimivaa

Olemme pitäneet etäkoulutuksia useilla eri alustoilla. Nykyään suosimme Teamsia, josta meillä on hyviä kokemuksia. Tekniikka toimii ja on helppoa käyttää. Osallistujat eivät tarvitse itselleen Teams sovellusta tai lisenssejä. Koulutusta voi seurata selaimella.

Kurssin materiaalit ja harjoitustiedostot voidaan nykytekniikalla jakaa helposti vaikka ympäri maailman. Teknisemmissä aiheissa kuten WordPress-koulutuksissa olen aina muutenkin tehnyt kurssilaisten harjoitusympäristöt aitoina web-sivustoina joten opiskeluympäristö on täysin vastaava ja käyttökokemukseltaan tuotantoympäristöä vastaava. Tarvittaessa tai haluttaessa ohjeistan oman paikallisen palvelinympäristön käyttöönottoon. Tämä on sinänsä muutenkin hyödyllinen ja tarpeellinen taito. Eikä edes vaikeaa kun käytämme oikeita työvälineitä.

Kurssimateriaalit ja harjoitustiedostot

Kurssimateriaalin ja harjoitustiedost toimitamme osallistujille valmiiksi kurssia varten. Kalvomateriaali tulee PDF-tiedostona harjoitustiedostot vaihtelevat kurssista riippuen.

Etäkoulutukset ovat tehokkaita oppimistilaisuuksia

Etäkoulutukset ovat laadultaan ja sisällöltään hyviä ja oppiminen tehokasta. Ennakkoluulot etäkoulutusta kohtaan perustuvat yleensä kokemattomuuteen ja siihen, että etäkoulutus rinnastetaan ennalta nauhoitettujen videoiden katsomiseen. Nauhoitetut videokurssit eivät ole sama ”tuote” kuin kouluttajavetoinen etäyhteydellä tapahtuva vuorovaikutteinen koulutus.

Oppiminen on tehokasta ja kurssista saatu hyöty on parempi kuin moni ennalta uskoisi. Me uskomme etäkoulutuksen toimivuuteen ja siksi lähes kaikki kurssimme on saatavilla etäkursseina. Joitakin kursseja olemme listanneet etäkoulutukset -sivulla mutta myös muita kursseja pidetään ja aina kannattaa kysyä.

Jaksamista tähän poikkeukselliseen aikaan toivottaen

”Etäkouluttajanne” Kari