skip to Main Content
+358 40 7070202 (asiakaspalvelu) myynti@corellia.fi
Saavutettavuus verkossa ja dokumenteissa
koulutus ja konsultointi

Saavutettavuusaiheiset koulutukset

Julkisen sektorin tuottamien digitaalisten palveluiden on oltava kaikille käyttäjille saavutettavia syyskuussa 2018 voimaan tulleen lain mukaan. Vaikka laki ei sitä edellytettäkään, on moraalisesti oikein, että myös yksityisten palveluntarjoajien tuottama sisältö olisi saavutettavaa. Saavutettavuudella tarkoitetaa sitä, että sivujen sisältö on kaikkien käyttäjien ”saavutettavissa” eli luettavissa, kuultavissa, ymmärrettävissä ja käytetävissä.

Sivustojen toteuttaminen saavutettaviksi edistää myös sivuston sijoittumista hakukoneiden hakutuloksissa. Saavutettavuuden huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksissa hyödyttää erittäin suurta käyttäjäkuntaa ja toimii eduksi myös keskivertokäyttäjille. Saavuttavuus tulisi olla jokaisen suunnittelijan johtoajatuksena palvelua suunniteltaessa ja web-kehittäjillä toteutuksia tehdessä.

Intra- ja ekstranetsivustot saavutettaviksi

Julkisilta sivustoilta ja palveluilta laki jo edellytti saavutettavuuden vaatimusten toteutumista. Nyt soveltuvin osin myös intra- ja ekstranet sivustoilta. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin 14.2.2019. Keskeisimpänä muutoksena se, että myös intra- ja ekstranet toteutuksilta edellytetään saavutettavuutta määrätyin edellytyksin. Lue hallintovaliokunnan päätösehdotus täältä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_27+2018.aspx#PaatosOsa

Koulutus

Saavutettavuuden vaatimukset

Ymmärrystä saavutettavuuden vaikutuksesta tuotantoon

Saavutettavuus on laajempi kokonaisuus kuin usein ymmärretään ja sen toteuttamisella on vaikutusta julkaisuprosessin kaikkiin vaiheisiin ja osallisiin. Tällä ½ päivän kurssilla saat kattavan kuvan siitä miten ja mihin saavutettavuuden huomioiminen vaikuttaa ja miten varautua siihen julkaisuprosessissa, verkkosivustoprojekteissa, suunnittelussa, sisällöntuotannossa ja työmääriä arvioidessasi.

Koulutus

Saavutettavuus
verkossa

Miten saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa

Opi ymmärtämään mitä saavutettavuus verkkosivuilla tarkoittaa ja miten toteutat saavutettavia verkkosivuja ja muokkaat sisältöä kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavaksi mahdollista toimintaesteistä huolimatta. Kurssilla käydään läpi lain ja WCAG ohjeiston määrittelemät vaatimukset ja onnistumiskriteerit käytännön esimerkein ja opitaan ymmärtämään miten eri toimintorajoitteet vaikuttavat sisällön saavutettavuuteen

Koulutus

Saavutettavat dokumentit

Saavutettavien tiedostojen tekniikat

Opi huomioimaan saavutettavuus myös tiedostoissa. Myös tiedostoina jaettavan sisällön tulee olla saavutettavaa ja tällaisten tiedostojen toteuttamine edellyttää oikeiden tekniikoiden käyttöä sisällöntuotannon alusta alkaen. Tällä kurssilla keskitytään PDF-tiedoston saavutettavuuteen ja sen tuottamiseen Microsoft Wordin, Adobe InDesignin ja Adobe Acrobatin avulla.

Koulutus

Saavutettavat PDF -lomakkeet

Saavutettavien lomakkeiden työnkulku

Kurssilla tutustutaan myös saavutettavuuden teoriaan ja asiaan liittyvään lainsäädäntöön. Julkisen sektorin tuottamien digitaalisten palveluiden on oltava kaikille käyttäjille saavutettavia syyskuussa 2018 voimaan tulleen lain mukaan. Tämä kurssi tutustuttaa lomakkeen tekijän saavutettavuuden vaatimuksiin ja niihin ratkaisuihin, joita Adoben ja Microsoftin ohjelmistot saavutettavuuteen tarjoavat. Kurssin aikana tehdään käytännön harjoituksena lomake alusta loppuun asti.

Saavutettavuusopas -kirja

Tilaa Saavutettavuusopas-kirja

Kari Selovuon kirjoittama Saavutettavuusopas-kirja on tilattavissa osoitteesta: https://saavutettavuusopas.fi/

 

Saavutettavuusopas nimisen kirjan kansi.

Saavutettavuusohjeisto

Corellian Kari Selovuo laati 2018 Helsingin kaupungin tilauksesta kaupungin käyttöön pikaoppaan saavutettavan sisällön tuottamiseen. Opas on lisensoitu Creative Commons  -lisenssillä ja ladattavissa kaupungin sivuilta.

 

Saavutettavuusoppaan kannen osa

Back To Top