Saavutettavuus verkossa ja dokumenteissä koulutukset

Julkisen sektorin tuottamien digitaalisten palveluiden on oltava kaikille käyttäjille saavutettavia syyskuussa 2018 voimaan tulleen lain mukaan. Vaikka laki ei sitä edellytettäkään, on moraalisesti oikein, että myös yksityisten palveluntarjoajien tuottama sisältö olisi saavutettavaa. Saavutettavuudella tarkoitetaa sitä, että sivujen sisältö on kaikkien käyttäjien ”saavutettavissa” eli luettavissa, kuultavissa, ymmärrettävissä ja käytetävissä.

Sivustojen toteuttaminen saavutettaviksi edistää myös sivuston sijoittumista hakukoneiden hakutuloksissa. Saavutettavuuden huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksissa hyödyttää erittäin suurta käyttäjäkuntaa ja toimii eduksi myös keskivertokäyttäjille. Saavuttavuus tulisi olla jokaisen suunnittelijan johtoajatuksena palvelua suunniteltaessa ja web-kehittäjillä toteutuksia tehdessä.

Mobile First ja Web-suunnittelu

Mobile First ja Web-suunnittelu

Saavutettavuus verkossa 1pv

Opi ymmärtämään mitä saavutettavuus verkkosivuilla tarkoittaa ja miten toteutat saavutettavia verkkosivuja ja muokkaat sisältöä kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavaksi mahdollista toimintaesteistä huolimatta.


Mobile First ja Web-suunnittelu

Saavutettavuus tiedostoissa, Office ja PDF 1pv

Opi huomioimaan saavutettavuus myös tiedostoissa. Tällä kurssilla opit käyttämään Microsoft Office sovelluksia huomoiden saavutettavuus ja tuottamaan saavutettavia PDF tiedostoja esimerkiksi ruudunlukijalla luettaviksi.


Konsultointi, toteutukset ja muut palvelut

Corellia ei pelkästään kouluta!

Uskomme tekemisen voimaan. Osallistumme verkkojulkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen joko projektin apuna tai ottamalla kokonaisvastuun sivuston suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta ja julkaisusta. Annamme tarvittavan koulutuksen sisällön ylläpitoon ja sivuston hallintaan sen luovutuksen jälkeen.

Pelkkä koulutus ei ratkaise asiakkaan ongelmaa. Se antaa siihen edellytyksiä mutta ei valmista ratkaisua. Corellian toimintatapaan kuuluu asiakkaan toimintatilanteen kartoitus, ratkaisun suunnittelu ja teknisen toteutusvaihtoehdon valinta. Ratkaistaan ensin tarve ja annetaan siihen tarvittava koulutus.

Lue lisää palveluistamme Palvelut -sivulta