Yhdenvertaista viestintää kaikille

Saavutettavuus verkossa ja dokumenteissa – koulutus, testaus ja tuotanto

Helppokäyttöiset verkkopalvelut kuuluvat kaikille! Miten tämä lupaus lunastetaan? Saavutettavuusdirektiivin tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta niin, että jokainen pystyy käyttämään julkishallinnon digitaalisia palveluita kaikissa tilanteissa.

Corelliassa on vankka osaaminen julkaisujen saavutettavuudesta. Olemme kouluttaneet useita organisaatioita ja lukuisia käyttäjiä ymmärtämään saavutettavuuden vaatimukset ja toteuttamaan julkaisut saavutettavina sekä verkossa että dokumentteina. Olemme mm. laatineet Helsingin kaupungin käyttöön oppaan saavutettavan sisällön tuottamiseksi sekä tehneet asiakkaillemme saavutettavia toteutuksia mm. PDF-lomakkeita.

Saavutettavuus verkossa

Saavutettavuuden arviointi omatoimisesti

Miten arvioida sivuston saavutettavuutta

Verkkosivujen saavutettavuus

Saavutettavien verkkopalveluiden vaatimukset

Saavutettavan verkkopalvelun tekniikat

Saavutettavuus teknisesti; HMTL, CSS ja WAI-ARIA

Saavutettavat videot

Tee videoista saavutettavia tekstittämällä ne

Saavutettavuus dokumenteissa

Saavutettavat PDF-dokumentit InDesignilla

Saavutettavien tiedostojen tekniikat

Saavutettavuus ja Microsoft Office

Saavutettavien asiakirjojen ja presentaatioiden luominen Office työkaluin

Saavutettavat Word-dokumentit

Tiedoston saavutettavuuden toteuttaminen ja tarkistaminen Wordissä

Saavutettavat PDF-lomakkeet

Saavutettavien lomakkeiden tuotannon työnkulku

Testaus ja konsultointi

Saavutettavuustestaus

Sivustojen ja dokumenttien saavutettavuuden testaus ja arviointi. Toimimme yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa, jotka auditoivat miten ihmiset toimivat verkossa ja mitä ominaisuuksia he toivovat palveluilta.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Avustamme selosteen laatimisessa tarkastusraportin tulosten pohjalta

Saavutettavien lomakkeiden ja dokumenttien tuotanto

Toteutamme saavutettavia tiedostoja tilaustyönä

Tutustu saavutettavuuspalveluihimme

Kari Selovuo, Corellian saavutettavuusasiantuntija (CPWA) ja web-tekniikoiden kouluttaja.

Kari Selovuo

Kari on CPWA sertifioitu web-saavutettavuusasiantuntija ja web-tekniikoiden kouluttaja. Kari on kirjoittanut Saavutettavuusopas-kirjan.

CPWA, Certified Professional in Web Accessibility logo

Sampo Korkeila

Sampo Korkeila

Sampo on kokenut graafinen suunnittelija ja monipuolinen kouluttaja. Saavutettavuudessa Sampon erityisosaamiseen kuuluu Adobe PDF, lomakkeet ja saavutettavat dokumentit.

Tarja Lamberg

Tarja Lamberg

Tarja on kokenut graafisen alan osaaja ja pidetty kouluttaja. Tarjan erityisosaamiseen kuuluu mm. Adobe InDesign ja Acrobat käyttö saavutettavien PDF-lomakkeiden ja tiedostojen tuotannossa.

Saavutettavuusopas

Saavutettavuusopas nimisen kirjan kansi.

Selkeä opas saavutettavien digitaalisten palveluiden tuottajille

Saavutettavuusopas on Kari Selovuon kirjoittama, 2019 kesällä, julkaistu teos saavutettavuudesta. Kirja saa lukijansa ymmärtämään saavutettavuutta, WCAG ohjeiston kriteerit ja opastaa saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamiseen.

Tilaa kirja https://saavutettavuusopas.fi -verkkokaupasta