skip to Main Content
+358 40 7070202 (asiakaspalvelu) myynti@corellia.fi
Saavutettavuus verkossa ja dokumenteissa
koulutus ja konsultointi

Saavutettavuusaiheiset koulutukset

Julkisen sektorin tuottamien digitaalisten palveluiden on oltava kaikille käyttäjille saavutettavia syyskuussa 2018 voimaan tulleen lain mukaan. Vaikka laki ei sitä edellytettäkään, on moraalisesti oikein, että myös yksityisten palveluntarjoajien tuottama sisältö olisi saavutettavaa. Saavutettavuudella tarkoitetaa sitä, että sivujen sisältö on kaikkien käyttäjien ”saavutettavissa” eli luettavissa, kuultavissa, ymmärrettävissä ja käytetävissä.

Sivustojen toteuttaminen saavutettaviksi edistää myös sivuston sijoittumista hakukoneiden hakutuloksissa. Saavutettavuuden huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksissa hyödyttää erittäin suurta käyttäjäkuntaa ja toimii eduksi myös keskivertokäyttäjille. Saavuttavuus tulisi olla jokaisen suunnittelijan johtoajatuksena palvelua suunniteltaessa ja web-kehittäjillä toteutuksia tehdessä.

Koulutus

Saavutettavuuden vaatimukset

Ymmärrystä saavutettavuuden vaikutuksesta tuotantoon

Saavutettavuus on laajempi kokonaisuus kuin usein ymmärretään ja sen toteuttamisella on vaikutusta julkaisuprosessin kaikkiin vaiheisiin ja osallisiin. Tällä ½ päivän kurssilla saat kattavan kuvan siitä miten ja mihin saavutettavuuden huomioiminen vaikuttaa ja miten varautua siihen julkaisuprosessissa, verkkosivustoprojekteissa, suunnittelussa, sisällöntuotannossa ja työmääriä arvioidessasi.

Koulutus

Saavutettavuus
verkossa

Miten saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa

Opi ymmärtämään mitä saavutettavuus verkkosivuilla tarkoittaa ja miten toteutat saavutettavia verkkosivuja ja muokkaat sisältöä kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavaksi mahdollista toimintaesteistä huolimatta. Kurssilla käydään läpi lain ja WCAG ohjeiston määrittelemät vaatimukset ja onnistumiskriteerit käytännön esimerkein ja opitaan ymmärtämään miten eri toimintorajoitteet vaikuttavat sisällön saavutettavuuteen

Koulutus

Saavutettavuus tiedostoissa

saavutettavien tiedostojen tekniikat

Opi huomioimaan saavutettavuus myös tiedostoissa. Myös tiedostoina jaettavan sisällön tulee olla saavutettavaa ja tällaisten tiedostojen toteuttamine edellyttää oikeiden tekniikoiden käyttöä sisällöntuotannon alusta alkaen. Tällä kurssilla opit käyttämään Microsoft Office sovelluksia huomoiden saavutettavuus ja tuottamaan saavutettavia PDF tiedostoja esimerkiksi ruudunlukijalla luettaviksi.

Konsultointi

Saavutettavuusohjeisto

Corellian Kari Selovuo laati 2018 Helsingin kaupungin tilauksesta kaupungin käyttöön pikaoppaan saavutettavan sisällön tuottamiseen. Opas on lisensoitu Creative Commons  -lisenssillä ja ladattavissa kaupungin sivuilta.

 

Saavutettavuusoppaan kannen osa

Artikkeleitamme aiheesta
Back To Top