+358 40 7070202
Search

Power BI Copilot: lisenssit, asetukset ja ominaisuuksia

Netti on pullollaan Copilottia, mutta silti tuntuu vaikealta löytää artikkelia, jossa kerrotaan miten Power BI Copilotin saa käyttöönsä ja mitä se osaa. Johtunee siitä, että eri Power BI Copilotin kyvykkyydet vaativat eri asetuksia ja ovat käytettävissä hieman eri lisenssimalleilla.

Näiden ohjeiden avulla pystyt tarkistamaan onko käytössäsi Power BI Copilot ja opit ymmärtämään millaisia asetuksia sekä lisenssin sen käyttö vaatii. Lisäksi artikkelissa luodaan katsaus Power BI Copilotin taitoihin.

Kaikki Power BI Copilot-toiminnallisuudet ovat vasta esiversiovaiheessa (preview), joten ominaisuudet kehittyvät vauhdikkaasti ja mahdollisesti myös lisensointiin saattaa tulla muutoksia.

[EDIT 2024/03: Artikkelia on muokattu, kun DAX-kyselynäkymään liittyvät Copilot-toiminnallisuudet julkistettiin.]

Yksi vaiko kaksi Copilottia?

Esittelen Copilotin toiminnallisuudet kahdessa osassa, sillä ne tarvitsevat eri asetuksia ja lisenssejä:

 1. Power BI Copilot pystyy ehdottamaan mittareihin DAX-koodeja eli tarjoaa aiemman hyvin yksinkertaisen pikamittaritoiminnon (quick measures) rinnalle tekoälyä.
 2. Lisäksi Power BI Copilot tarjoaa muita toiminnallisuuksia raporttien laatijoille, kuten kuvausten kirjoittamisen DAX-mittareihin, apua raporttisivujen hahmotteluun sekä kerronta-visualisoinnin sisällön tuottamiseen (narrative). Maalikuussa 2024 Microsoft lisäsi Copilotin myös DAX-kyselynäkymään, joten Copilot pystyy avustamaan myös DAX-kyselyiden laatimisessa. Myös raportin loppukäyttäjät pystyvät hyödyntämään Copilotia kysymällä kysymyksiä raportin sisällöstä sekä pyytämällä raporttisivuista sanallisia yhteenvetokuvauksia.

Ensimmäiseksi mainitut DAX-koodiehdotukset ovat käytettävissä myös ilmaisella Power BI -lisenssillä. Muut toiminnallisuudet edellyttävät vähintään Power BI P1 tai Fabric F64 -kapasiteettilisenssillä.

1 Copilot ja DAX-mittarit

Copilotin osaa avustaa DAX-mittareiden kirjoittamisessa. Tämä on ainoa Power BI Copilotin toiminnallisuuksista, joka ei ainakaan tällä hetkellä maaliskuussa 2024 edellytä maksullista lisenssiä, vaan on käytettävissä jopa ilmaisella Power BI -tunnuksella. Jotta Copilotilta voi pyytää DAX-ehdotuksia, järjestelmänvalvojan pitää sallia Power BI:n hallintaportaalissa kaksi asetusta:

 • Allow quick measure suggestions preview (Salli pikamittariehdotukset esikatselu) ja
 • Allow user data to leave their geography (Salli käyttäjätietojen poistua maanatieteellisestä sijainnistaan)


DAX-ehdotuksia prosessoiva tekoälypalvelu on nyt esiversiovaiheessa Yhdysvalloissa, joten Copilotin käyttäminen edellyttää, että datan siirto sallitaan oman maantieteellisen alueen ulkopuolelle. Jälkimmäistä asetusta ei voi aktivoida käyttöön, jos datan pitää pysyä eurooppalaisissa konesaleissa. Tällöin joudut odottamaan kunnes palvelut ovat tarjolla myös Euroopassa.

Jos Power BI -asetuksenne sallivat DAX-ehdotukset sekä datan siirtämisen, voit ryhtyä pyytämään apua DAX-mittareihin Power BI Desktopissa seuraavasti:

 1. Tarkista Power BI Desktopin asetuksista File > Options and Settings > Options > GLOBAL > Preview features (Tiedosto > Asetukset ja vaihtoehdot > Valinnat > YLEINEN > Esiversio-ominaisuudet), että Quick measure suggestions (Pikamittariehdotukset) on aktivoituna.
 2. Jos jouduit muuttamaan asetusta, käynnistä Desktop uudelleen, jotta muutos astuu voimaan.
 3. Tarkista Power BI Desktopin otsikkoriviltä oikeasta yläkulmasta, että olet kirjautuneena Power BI pilvipalveluun.
 4. Avaa sellainen Power BI -tiedosto, johon haluat lisätä mittareita, siirry esimerkiksi Table (Taulukko) -näkymään ja valitse Table tools > Quick measure > Suggestions with Copilot (Taulukkotyökalut > Pikamittari > Copilot-ehdotukset).

Mikäli asetukset sallivat, voit ryhtyä pyytämään Copilotilta mittariehdotuksia:

Copilot näkyy harmaana, jos aiemmin mainittuja asetuksia ei ole määritetty.

Ehdotukset toimivat parhaiten englanninkielisessä tietomallissa, kun tietomalli relaatioineen on toteutettu hyvien käytäntöjen mukaisesti ja kirjoitat pyyntöihin mieluiten täsmälleen tietomallissa käytettyjä termejä, kuten taulukoiden ja sarakkeiden nimiä.

Oman kokemukseni perusteella Copilotilta saa kohtuullisen hyviä ehdotuksia, kun pyynnöt eli kehotteet ovat riittävän täsmällisiä ja laskentalogiikka melko yksinkertaista. Olen pystynyt laatimaan monia toimivia perusmittareita Copilotin avulla. Mitä haastavammiksi mittarit muodostuvat minulle itselleni, sitä haastavampaa myös pyynnön kuvaaminen usein on, jolloin Copilotin ehdotukset saattavat olla hyvinkin eksoottisia ja johtaa aloittelevampaa koodaria myös täysin harhapoluille.

Kuten kaikissa tekoälypalveluissa, saatat joutua testaamaan kehotteissasi useita eri sanamuotoja, jotta saat oikean lopputuloksen. Esimerkiksi pyytämällä Copilotilta ehdotusta ”Total Sales Year-to-Date” tai ”Total Sales Year to Date” se tarjoaa kahta täysin erilaista kaavaa, joiden logiikat ovat täysin erilaiset.

Huomaa! Copilot tarjoaa vain ehdotuksia ja käyttäjän pitää pystyä itse tulkitsemaan ja varmistamaan, että ehdotettu kaava toimii oikein.

Myös suomenkielisestä mallista saattaa saada ehdotuksia jopa suomeksi kirjoitettuihin pyyntöihin. Tosin pyyntöjen kirjoittaminen suomeksi vaatii enemmän yrittämistä ja erehtymistä sekä mahdollisesti englanninkielisiä täytesanoja kuten ”by” alla olevassa kuvassa.

Moni on aiemmin kysynyt vastaavia kysymyksiä Googlelta. Copilotin etuna on, että se tutkii tietomallin ja kirjoittaa DAX-ehdotukset tietomallin sisältöä vastaaviksi. DAX-osaamisen tarve ei poistu, sillä käyttäjän pitää pystyä arvioimaan koodin oikeellisuus sekä tarvittaessa muokkaamaan Copilotin tuottamaa koodia.

Mikäli ryhdyt käyttämään DAX-ehdotuksia, tutustu Microsoftin ohjeartikkeliin: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/quick-measure-suggestions

2 Muut Copilotin toiminnallisuudet

Kaikki muut seuraavaksi kuvatut Copilotin toiminnallisuudet edellyttävät ns. kapasiteettilisenssiä ja muutaman Power BI järjestelmänvalvojan määrittämän asetuksen. Näihin toiminnallisuuksiin ei pysty ostamaan erillisiä Copilot-lisenssejä, vaan ominaisuudet sisältyvät vain ja ainoastaan tiettyihin Power BI ja Fabric -kapasiteettilisensseihin.

Lisenssi

Jotta organisaatio voi aktivoida käyttöön Power BI Copilotin, tarvitaan jokin seuraavista kapasiteettilisensseistä:

 • vähintään Power BI Premium P1 -kapasiteettilisenssi (listahinta alkaen noin 4 600 € per kuukausi) tai
 • vähintään Fabric F64 -lisenssi (listahinta alkaen noin 4 900 € per kuukausi tai noin 11 € per tunti)

Huomaa! Copilot ei ole saatavilla käyttäjäperusteisissa Pro tai Power BI Per User (PPU) -lisensseissä. Piste. Eikä sitä voi käyttää esimerkiksi 60 vuorokauden ilmaisten Fabric-testikäyttöjaksojen yhteydessä. Mikäli Copilotia haluaa vaikkapa vain testata kohtuullisilla kustannuksilla, ainoa vaihtoehto on hankkia Fabric F64 -lisenssi ja käyttää sitä tuntiperusteisesti käynnistämällä palvelu Azuressa testausten ajaksi ja sulkemalla palvelu, kun testaus päättyy. Tällaisen pay-as-you-go lisenssin kustannukset ovat noin 11 € per tunti.

Jos et ole teidän ympäristönne järjestelmänvalvoja eikä sinulla ole myöskään työtilakohtaisia järjestelmänvalvojan oikeuksia, et pysty itse tarkistamaan teillä käytössä olevaa lisenssimallia. Kysy siis lisätietoja lisensoinnista oman organisaatiosi vastuuhenkilöiltä. Mikäli näet teidän Power BI -pilvipalvelussanne työtiloja, joiden nimen perässä näkyy symbolina timantti, teillä on kapasiteettilisenssi, mutta timantin perusteella ei pysty vielä päättelemään onko lisenssi riittävän kattava Power BI Copilotin käyttöön.

Power BI pilvipalvelun keskitetyt asetukset

Myös muihin kuin DAX-ehdotuksiin liittyvät asetukset pitää määrittää keskitetysti Power BI -hallintaportaalissa. Asetukset löytyvät tästä Microsoftin artikkelista. Huomaa, että myös näissä asetuksissa pitää sallia, että Copilot lähettää dataa mahdollisesti myös Euroopan ulkopuolella sijaitsevaan Azure Open AI -palveluun, missä data säilyy 30 vuorokautta.

Power BI Desktopin asetukset

Jotta voit käyttää näitä muita Copilot-ominaisuuksia Power BI Desktopissa, sinun pitää olla kirjautuneena Power BI pilvipalveluun ja sinulla pitää olla lukuoikeus ainakin yhteen sellaiseen työtilaan, joka on kytketty vähintään P1- tai F64-kapasiteettilisenssiin.

Valitse File > Options and Settings > Options > GLOBAL > Copilot (preview) (Tiedosto > Asetukset ja vaihtoehdot > Valinnat > YLEINEN > Copilot esiversio) ja valitse kapasiteettilisenssiin kytketty työtila.

Ota samalla asetuksista käyttöön muut alla olevan kuvan esiominaisuudet ja käynnistä Power BI Desktop uudelleen.

Suomenkielisessä versiossa ominaisuudet ovat: Copilot-visualisoinnin yhteenveto, Paranna kysymyksiä ja vastauksia Copilotin avulla sekä Mittayksikkökuvaukset Copilotin avulla.

DAX-mittareiden kuvausten kirjoittaminen

Power BI:ssä eri työvaiheita on voitu jakaa eri henkilöille. Jotkut toteuttavat tietomalleja ja laativat DAX-mittareita, kun puolestaan toiset käyttäjät saattavat laatia tietomalleista vain raporttinäkymiä. Jotta raporttien laatiminen sujuisi myös sellaisilta käyttäjiltä, jotka eivät tunne tarkasti mittareiden logiikkaa, mittareihin olisi hyvä lisätä havainnolliset kuvaukset (descriptions). Kuvauksista on paljon hyötyä myös DAX-kaavojen laatijoille itselleen.

Koska kuvausten kirjoittaminen vie aikaa ja vaivaa, ne saattavat helposti jäädä kirjoittamatta.

Jos haluat Copilotin ehdottavan sinulle mittarin kuvausta, siirry Power BI Desktopin mallinnusnäkymään, valitse mittari ja pyydä Copilotilta ehdotusta. Copilot tutkii mittarin DAX-koodin ja kirjoittaa sen perusteella englanninkielisen kuvauksen. Copilotin laatima kuvausteksti ei eroa sinun kirjoittamastasi, joten voit muokata tekstiä vapaasti.

Copilot-apurista tulee olemaan paljon hyötyä tämänkaltaisissa aikaavievissä rutiinitehtävissä. Se vaikuttaa kirjoittavan kohtuullisen hyviä kuvauksia, mikä toisaalta onkin ymmärrettävää, sillä koodin tulkitseminen on huomattavasti helpompaa kuin sen tuottaminen. Alla on muutama Copilotin kirjoittama esimerkkikuvaus, jotka vastaavat hyvin mittareissa ollutta koodia:

This measure, ’Difference From United States’, calculates the difference between the sales amount in the current context and the sales amount in the United States. It returns this difference if the country is in scope, otherwise it returns a blank value.

This measure calculates the sales amount for France and Germany, while maintaining any existing filters on the ’Country’ column of the ’Reseller’ table. The result is then multiplied by 1.1, possibly to account for a 10% increase or adjustment.

DAX-kyselyt [lisätty blogiartikkeliin 2024/03]

Power BI:hin aktivoitiin maalikuussa 2024 uusi DAX-kyselynäkymä, joka auttaa tietomallin laatijaa, kun hänen pitää tutkia tai dokumentoida tietomallin sisältöä sekä laatia vaativampia mittareita. Voit lukea lisätietoja DAX-kyselynäkymästä HExcelligent-blogistani: Power BI Desktop – uusi DAX-kyselynäkymä | HExcelligent.fi

Käytän esimerkissäni tietomallissa olevaa Employee-taulua, jossa on kunkin työntekijän työsuhteen alku- ja loppupäivä.

Pyydän Copilotilta DAX-koodin, joka listaa kaikki sellaiset työntekijät, joiden työsuhde on ollut aktiivinen tammikuussa 2023: ”List of employees whose employment is valid in January 2023.”

Copilot ymmärsi, että päättely tapahtuu HireDate ja EndDate -kenttien perusteella. Vastauksessaan Copilot valitsi tulosjoukkoon vain Employee Name -kentän.

Copilotin ehdotuksen voi joko hyväksy Keep it -vaihtoehdolla tai kysymystä voi tarkentaa.

Copilot vaikuttaa tulkitsevan kysymyksiä melko hyvin. Vaikka Copilot ei vielä virallisesti tue suomen kieltä, testieni perusteella se antaa hyviä vastauksia myös suomenkielisiin kehotteisiin. Alla oleva suomenkielinen kehote antoi tuloksenaan täsmälleen saman koodin samasta englanninkielisestä Employee-taulusta.

Copilotista tulee takuulla olemaan runsaasti hyötyä DAX-kyselyiden muodostamisessa.

Copilot raporttien laatimisessa

Jotta Copilot osaa hahmotella laaditun tietomallin (semantic model) perusteella raporttiehdotuksia, tietomallitiedosto pitää julkaista vähintään P1 tai F64 -työtilaan. Lisäksi tietomallin luonnissa on pitänyt noudattaa melko yleisesti tunnettuja tietomallin rakenteeseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Alla on mainittu niistä vain oleellisimpia. Microsoft on myös kirjoittanut tämän artikkelin, jossa kerrotaan perusteellisemmin millaiseksi tietomalli on hyvä valmistella:

 • tietomallin rakenteen tulisi olla hyvien käytäntöjen mukainen eli mieluiten tähtimalli (star schema) dimensioineen ja faktoineen
 • tietomallissa pitää olla toimivat ja loogiset taulujen väliset relaatiot
 • tietomallissa on hyvä olla toimiva laskentalogiikka kuvaavasti nimettyine mittareineen
 • selkeät taulujen ja kenttien nimet
 • jne.

Kuten Power BI:ssä yleensäkin, tietomalli ja laskentalogiikka ovat kaiken A ja O. Mikäli Copilotille antaa tulkittavaksi kuraa eli esimerkiksi täysin tarpeettomia raportoinnin kannalta epäoleellisia kenttiä sisältäviä tauluja tai dataa ilman mittareita, sen antamat raportti-/visualisointiehdotukset saattavat olla käyttökelvottomia ja järjettömiä. Se saattaa ehdottaa asiakasraportteja, joissa asiakkaat näytetään toisen etunimen perusteella tai se tuottaa raporttisivuja, joihin on laskettu yksikköhintojen tai tilausten rivinumeroiden summia. Mitä paremmin tehty tietomalli, sitä parempia ehdotuksia siitä muodostuu.

Raporttien laatiminen pilvipalvelussa

Aloita raportin laatiminen pilvipalvelussa semanttisen mallin valikosta:

Jonka jälkeen voit aktivoida Copilotin ja ryhtyä pyytämään siltä apua tai ehdotuksia.

Copilotin hahmottelemaa raportteja (kuvassa Sales Performance by Product) voi itse jatkokäsitellä haluamallaan tavalla kuten mitä tahansa raporttia.

Copilot on hyödyntänyt alla olevan raportin laatimisessa tietomallissa olevia mittareita (Total Sales Amount ja Profit) sekä lisännyt näkymään tuoteryhmien perusteella Count of Category -tunnusluvun, joka ei ole mittarina tietomallissa. Jos tietomallissa ei olisi mittareita, Copilot joutuu päättelemään kaikki tunnusluvut itse, jolloin ehdotus saattaa olla hyvinkin eksoottinen.

Vaikka Copilotilla on vielä kovin rajoittuneet taidot esimerkiksi raporttisivujen muokkauksessa, taidot kehittyvät kovaa vauhtia.

Jos lisäät raporttisivulle Narrative (Kerronta) -visualisoinnin, voit pyytää Copilotia kirjoittamaan siihen englanninkielisen sisällön. Alla näet Give an executive summary -tyyppisen esimerkin.

Copilot on kirjoittanut Narrative-visualisoinnin tekstin tietomallista olevien mittareiden avulla (Total Sales Amount, Profit) sekä tehnyt havaintoja esimerkiksi siitä, että myyntisummaltaan suurimman tuoteryhmän Bikes tuotteita on myyty negatiivisella katteella ja että Components-tuoteryhmän tuotto on ollut paras, vaikkakin myyntimäärä on ollut huomattavasti alhaisempi kuin polkupyörien.

Kun loppukäyttäjä tarkastelee raportteja osittajien tai suodatinten avulla, Narrative-visualisointi reagoi valintoihin ja sen sisällön voi päivittää, jotta teksti vastaa käyttäjän tekemiä valintoja.

Raporttien laatiminen Power BI Desktopissa

Power BI Desktopin taidot raporttien laatimisessa ovat rajallisemmat kuin Power BI pilvipalvelussa. Power BI Desktop ei esimerkiksi pysty vielä ehdottamaan raporttisivuja, mutta esimerkiksi Narrative-visualisoinnin lisäys teksteineen onnistuu.

Copilot raporttien loppukäyttäjän apuna

Kun loppukäyttäjä tarkastelee raporttia Power BI -pilvipalvelussa, hän voi pyytää Copilotilta joko luettelo-muotoista yhteenvetoa tai pidempää tekstikuvausta sivulla olevasta sisällöstä.

Loppukäyttäjä voi myös kysyä täysin vapaita kysymyksiä raportin sisällöstä.

Copilot vastaa tällä hetkellä vain englanniksi, mutta sille voi esittää kysymyksiä myös suomeksi:

Yhteenveto ja linkkejä

Monissa organisaatioissa odotetaan vielä, että Power BI Copilotin tekoälypalvelut tulevat saataville Ranskan konesalin lisäksi myös muihin Euroopan konesaleihin eikä dataa tarvitse siirtää prosessoitavaksi Yhdysvaltoihin. DAX-ehdotusten käyttämiseen liittyy pohdintaa: ”Tulevatko ne olemaan jatkossakin kaikkien käyttäjien saatavilla vai paketoidaanko ne muiden Copilot-ominaisuuksien kanssa samaan P1/F64 -lisensointipakettiin?”.

Copilotista tulee varmasti olemaan apua sekä mittareiden että raporttien laatimisessa, mutta myös loppukäyttäjän apurina. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan miten sen taidot kehittyvät ja miten paljon se pystyy tulevaisuudessa auttamaan myös Power Query -kyselyissä sekä tiedon mallintamisessa.

Toivottavasti tästä blogista oli hyötyä ja sait ymmärryksen miten Power BI Copilot on saatavilla ja minkä tyyppisissä tehtävissä se voi jo nyt olla avuksi. Tulevissa artikkeleissani kerron enemmän käytännön kokemuksistani erilaisten esimerkkien avulla.

Löydät lisätietoja Power BI Copilotista mm. näistä Microsoftin artikkeleista: