Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

 

Search

Niksi: Rivirekisteri kuntoon InDesignissa

Moni jättää hyödyntämättä Indesignin rivirekisteri-toimintoa, koska se alkuun saattaa vaikuttaa monimutkaiselta. Muutaman perusasian kun muistaa/tietää, niin rivirekisterin saa kuntoon helposti.

Rivirekisteri (Baseline Grid)  on dokumentin apuviivasto,  jonka avulla ohjelma pakottaa esim. vierekkäisten palstojen tai sivujen leipätekstin täsmälleen samaan linjaan. Rivirekisterin saa näkyviin komennolla View-Grids and Guides-Show Baseline Grid (näytä-ruudukot ja apulinjat-näytä rivirekisteri). Toimiakseen rivirekisterin ei kuitenkaan tarvitse olla näkyvissä, vaan se toimii taustalla. Mikäli rivirekisteriä ei käytetä täytyy vierekkäisten palstojen linjaus varmistaa manuaalisesti, mikä lisää työtä ja virhemahdollisuuksia.

Teksti ei kohdistu rivirekisteriin
Teksti ei kohdistu rivirekisteriin

Rivirekisterin asetukset

Rivirekisterin asetukset asetetaan dokumentin oletusasetuksissa, Preferences-Grids (Oletusasetukset-Ruudukot).

Rivirekisterin asetukset
Rivirekisterin asetukset

Asetuksissa voit määrittää rivirekisterin:

  • viivojen värin (Colour)
  • aloituskohdan (Start)
  • aloituskohdan verrokin (Relative to,sivun yläreuna/marginaali)
  • muunnosvälin (Increment Every, yleensä leipiksen riviväli)

Kuvan valintaikkunassa on kuvattu eräs mahdollinen tapa, rivirekisterin aloituskohta on 0 suhteessa ylämarginaaliin. Muunnosvälin (Incremente every) on oltava sama kuin rekisteriin sidottavan tekstin riviväli.

Tekstin sitominen rekisteriin

Teksti voidaan sovittaa rivirekisteriin joko paikallisesti tai kappaletyylin avulla. Paikallisesti valittu teksti sidotaan rivirekisteriin tekstin asetuspaletin painikkeella.

Align to Baseline Grid-painike
Align to Baseline Grid-painike

Yleensä kuitenkin suositaan kappaletyylien käyttöä. Tällöin esim. leipätekstin tyylissä on määritelty teksti sidottavaksi rekisteriin. Valinta tehdään kappaletyylin asetusten kohdassa Indents and Spacing -(sisennykset ja välit)

Rivirekisterin määrittely kappaletyylissä

Rekisteriin kohdistetaan tavallisimmin leipätekstin kaikki rivit (All Lines). Mikäli kuitenkin halutaan kohdistaa esim. otsikoita tai kuvatekstejä voidaan valita kohdistettavaksi vain ensimmäinen rivi (first line only).

Lopputuloksena on siistiä tekstiä rivityksen suhteen.

Teksti sidottuna rivirekisteriin
Teksti kohdistettuna rivirekisteriin

 

Juha Laamanen, Adobe Certified Instructor

 Juha on menneinä vuosina kirjoitellut Adobe-teemaisia niksejä Julkaisija-lehden Niksit-palstalle. Nyt näitä niksejä voi jatkossa lukea myös täällä Corellian blogissa paperilehden ilmestymisen jälkeen. Niksien idea on olla nimensä mukaisesti lyhyitä vinkkejä, ei niinkään läpiluotaavia asiantuntijanovelleja. Paperilehdessä niksin pitää yleensä mahtua yhdelle sivulle.

Julkaisija on lehti, joka käsittelee graafisen alan asioita kattavasti, kannattaa ilman muuta tutustua! Niksi on ensimmäisen kerran julkaistu Julkaisija-lehden Niksit-palstalla. Tutustu Julkaisija-lehteen alla olevasta linkistä: