+358 40 7070202
Search

Saavutettavuuden siirtymäaika päättyi – 23.9.2020

Siirtymäaika on nyt ohi, 23.9.

Tänään 23.9.2020 päättyi siirtymäaika vanhimmillekin julkisen sektorin verkkosivustoille. Siirtymäaikaa on vielä vuoden loppuun niillä yksityisen sektorin toimijoilla, joita laki velvoittaa. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3§:n mukaan tällaisia ovat mm. yritykset, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joiden digitaalisen palvelun kehittämiseen on osallistunut lain muutoin velvoittama julkinen sektori, tunnistuspalveluiden tarjoajat, vesi- ja energiahuolto, liikenne- ja postipalvelut, luottolaitokset sekä vastaavat. Mobiilisovellusten siirtymäaikaa on jäljellä vielä ensi vuoden juhannukseen.

Mitä siirtymäajan päättyminen tarkoittaa?

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Vaikka saavutettavuus ei olisikaan kunnossa, niin aurinko nousee edelleen idästä ja laskee länteen. Tilanne jatkuu aivan kuten eilenkin mutta nyt sivuston saavutettavuuden puutteet puutteita myös lain silmissä ja siten voivat johtaa seuraamuksiin.

Lain seuraamukset eivät kuitenkaan ole niitä mistä haluan kirjoittaa. Periaatteessa vakavin seuraamus voisi olla se, että lain mukainen valvontaviranomainen voi määrätä organisaation saattamaan kohtuullisessa ajassa palvelun vastaamaan lain vaatimuksia. Tämän määräyksen tehosteeksi valvontaviranomainen voi asettaa uhkasakon.

Vetoaminen uhkasakkoon on kuitenkin liioittelua mutta tällaisa mainoksia on jo näkynyt verkossa. Pelotellaan yrityksiä ja organisaatioita seuraamuksilla mikäli saavutettavuutta ei saada kuntoon.

Käytännössä siirtymäajan päättyminen tarkoittaa sitä, että nyt käyttäjillä on lakiin perustuva oikeus vaatia sisältöä itselleen saavutettavassa muodossa. Mikäli käyttäjä ei saa tätä tietoa saavutettavassa muodossa tai ei saa tyydyttävää vastausta, voi käyttäjä tehdä hallintokantelun asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), joka sitten tutkii asian.

Ketään ei olla rankaisemassa, sakottamassa tai laittamassa kahleisiin. Mutta nyt saavutettavuuden vaatimiseen on lain mukainen oikeus. Näin kuuluukin olla.

Liian paljon julkisen sektorin verkkopalveluissa on edelleen korjattaavaa. Mitä sitten tehdä?

Mitä tehdä tässä vaiheessa?

Listaan tässä muutamia asioita, jotka nyt ainakin ensimmäiseksi olisi tehtävä:

 1. Arvioi edes itse sivustosi saavutettavuuden taso
 2. Lisää sivustollesi saavutettavuusseloste
 3. Tee suunnitelma jatkotoimista
 4. Ryhdy toteuttamaan tätä suunnitelmaa välittömästi

Sivuston saavutettavuuden arviointi

Ellet ole saavutettavuusasiantuntija ja hallitse avustavien tekniikoiden käyttöä, et kykene kunnolla arvioimaan pätevästi sivustosi saavutettavuutta! Et saa riittävää arviota myöskään käyttämällä ainoastaan ohjelmallisia saavutettavuuden arviointityökaluja. Ne kykenevät tarkastamaan saavutettavuuden kriteereistä ainoastaan ehkä noin kolmanneksen. Kaiken tämän johtopäätöksenä voit turvallisin mielin todeta, että sivustosi ei täytä kaikkia saavutettavuuden vaatimuksia.

Kirjaa se ylös. Kerro miten olet arvioinut sivustosi saavutettavuuden tason ja kerro suoraan ettei sivuston saavutettavuutta ole tutkittu esimerkiksi avustavien tekniikoiden avulla. Tämän sitten lisäät selosteeseen – ja ryhdyt selvittämään miten saisit aidon tilannekuvan sivustosi saavutettavuudesta. Eli testauta sivustosi.

Lisää saavutettavuusseloste sivuille

Lisää sivustollesi saavutettavuusseloste. Ellet tiedä miten saavutettavuus toteutuu, niin kerro ettet tiedä. Älä yritä peitellä tai vähätellä. Seloste ei tee sivustosta saavutettavaa vaan selosteen on tarkoitus kertoa miten saavutettavuus toteutuu. Kerro myös mitä asialle aiotaan tehdä ja milloin. Kerro mistä ihminen voi pyytää hakemaansa tietoa saavutettavana ja muista mainita oikeussuojakeino eli laita selosteeseen AVI:n yhteystiedot.

Noudata selosteen laatimisessa sille asetettuja sisältövaatimuksia.

Tee suunnitelma jatkotoimista ja toteuta sitä

Opiskele saavutettavuuden periaatteet ja keinot toteuttaa sisältö ja julkaisu saavutettavana. Tähän ei riitä kuvien vaihtoehtoisen tekstin (alt-tekstin) lisääminen tai värikontrastien tarkastaminen. Alt-teksti on tarkoitettu avuksi näkövammaisille ja värikontrastit tekemään tekstistä erottuvaa. Nämä vaatimukset ovat toki tärkeitä mutta vain hyvin ohut pintaraapaisu aiheeseen.

Saavutettavuus koskee erittäin suurta joukkoa käyttäjiä. Suurin saavutettavuuden tarvetta aiheuttava osasyy ovat erilaiset kognitiiviset toimintaesteet – aistien vajaatoiminta on vain osa kokonaisuutta. Sinun on osattava kirjoittaa selkeää, ymmärrettävää kieltä, luoda tekstin otsikkorakenteet HTML-otsikkohierarkian mukaisesti oikein, lisätä kuvaavia linkkitekstejä, tekstittää videosi, varmistaa sisällön ja toiminnan ymmärrettävyys, varmistaa käytön mahdollisuus ilman hiirtä jne. Asioita on paljon, paljon enemmän kuin ensiarvaamalta tulisi mieleen.

Mutta ei mitenkään mahdottomasti. Opiskelemalla ymmärtämään saavutettavuutta ymmärrät jo miten toimia ja miten tuottaa saavutettavaa sisältöä luonnostaan. Kyse ei ole mistään salatieteestä.

Älä keskity opiskelemaan WCAG onnistumiskriteereitä ja niiden tulkintaa. Ne johtavat helposti harhaan ja tekevät asian opiskelusta vaikeaa. Opi näkemään metsä puilta ja keskity oikeisiin asioihin.

Hanki apua

Tiettyyn pisteeseen asti pääset omilla toimilla mutta siitä eteenpäin tarvitset todennäköisesti apua. Saavutettavuuden testaaminen on asiantuntijatyötä, joka edellyttää vankkaa aiheen osaamista, tekniikoiden tuntemista ja kokemusta. Usein mielellään vieläpä kokemusasiantuntijuutta eli omakohtaista kokemusta toimintaesteistä. Aidosti näkövammainen saavutettavuustestaaja on parempi kuin näkevän käyttäjän omatoimisesti kokeilema ruudunlukijalla testaaminen. Ei jokainen näkövammainenkaan ole riittävä asiantuntija testaamaan, sillä testaajalla on oltava myös tekniikan ja saavutettavuuden erikoisosaaminen.

Älä mene halpaan!

Olen viimeaikoina nähnyt verkossa mainoksia, joissa mainoksessa uhkaavaaan sävyyn ilmoitetaan, että ”Vältä uhkasakot” ja tarjotaan saavutettavuusraporttia sivustosta. Hintaa raportille tulee joitain satoja euroja mutta sekin on liikaa, sillä saman tiedon saat ilmaiseksi testaamalla sivustosi selaimessa. Tähän on selaimessa jo sisäänrakennettuja toimintoja.

Opettele tarkastamaan saavutettavuuden toteutumista itse

Olen julkaissut Corelliassa uuden kurssin, jonka tarkoituksena on opettaa juuri sinua ymmärtämään saavutettavuuden vaatimuksia ja tutkimaan miten ne toteutuvat sivustollasi. Tällä uudella kurssilla, Saavutettavuuden arviointi omatoimisesti, opit mm.

 • ymmärtämään saavutettavuuden perusteet
 • merkittävimmät itse tarkistettavissa olevat kriteerit
 • arvioimaan sivustoasi visuaalisesti
 • tutkimaan sivuston toimintaa näppäinrajapintaa käyttäen
 • käyttämään selainten ja käyttöjärjestelmien aputoimintoja
 • tulkitsemaan ohjelmallisten tarkistusten raportteja
 • laatimaan saavutettavuusselosteen havaintojen pohjalta

Tutustu uuteen kurssiin ja Corellian tarjontaan saavutettavuuden saralla. Corellian saavutettavuuspalveluista voit lukea meidän saavutettavuussivuilta.

Siirtymäaika on ohi, elämä jatkuu. Ja tehdään nyt se mikä olisi pitänyt tehdä ennen deadline päättymistä.

Saavutettavuusopas-kirja

Tutustu myös Saavutettavuusopas kirjaan ja tilaa itsellesi!

Saavutettavuusopas nimisen kirjan kansi.
Tilaa Saavutettavuusopas kirja