+358 40 7070202
Search

Saavutettavuuden vaikutuksesta projekteihin

Saavutettavuudella tarkoitetaan lyhykäisyydessään sitä, että kaikki ihmiset voisivat käyttää palvelua ja sisältöä mahdollisimman helposti ja esteettömästi niillä välineillä ja tekniikoilla, jotka soveltuvan heidän käyttöönsä. Usein saavutettavuus ymmärretään vain sokeiden huomioimiseksi ja sivustojen toteuttamiseksi siten, että ne ovat käytettävissä ruudunlukijasovelluksilla. Tämä ajatus on aivan liian suppea ja rajoittunut.

Nykyisin saavutettavuutta edellytetään julkisen sektorin julkaisuilta, mutta saavutettavuuden toteuttamisesta hyötyvät myös kaikki muutkin. Kyse ei ole vain lain vaatimusten toteuttamisesta vaan ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilön mahdollisuutta käyttää sivustoa tai palvelua voi rajoittaa monenlaiset toimintoesteet. Toimintoesteitä ovat esimerkiksi aisteihin liittyvät esteet kuten sokeus, värisokeus, tunnelinäkö ja muut näköaistin ongelmat, kuurous, heikentynyt kuulo, hahmottamishäiriöt, motoriset häiriöt, kielelliset ongelmat, muistisairaudet jne. Lista on lähes loputon. Kun kaikki nämä ryhmät lasketaan yhteen hyötyy saavutettavan sisällön tuottamisesta laskentatavan mukaan 1,5  – 2 miljoonaa suomalaista. Lisäksi hyötyy palvelun tuottaja sillä hän saa enemmän asiakkaita ja hakukoneoptimoinnin monet tekniikat ovat yhteneväisiä saavutettavuuden kanssa.

Toteuttamalla palvelunsa saavutettavana voi siis pelkästään voittaa

Saavutettavuus ei kuitenkaan ole helppoa

Tai, no, teknisesti kyse ei ole mistään vaikeista asioista mutta haasteelliseksi sen tekee se, että saavutettavuus ei ole jälkikäteen toteutuksiin lisättävä piirre. Saavutettavuutta ei voi ulkoistaa eikä ostaa erikseen. Saavutettavuus vaikuttaa kaikessa julkaisussa kaikkiin julkaisun kanssa työskenteleviin. Palvelun suunnittelevat ja toteuttavat tekniset henkilöt tulee saada toteuttamaan palvelu teknisesti oikein, visuaalisen suunnittelun tulee huomioida saavutettavuus ja sisällön on oltava toteutettu saavutettavassa muodossas. Tällöin kaikki, sisältöä tuottavasta ja tekstiä kirjoittavasta henkilöstä palvelun koodaamiseen osallituvaan koodariin, on saatava toimimaan yhteen. Saavutettavuus on jatkuvaa työtä. Ja mainittakoon nyt erityisesti graafisille suunnittelijoille, että saavutettavuus ei tarkoita tylsiä toteutuksia. Suunnittelu on vain tehtävä oikein.

Saavutettavuuden vaikutus projekteihin

Koska saavutettavuus ei ole erillinen ominaisuus, joka voitaisiin liittää jälkeenpäin toteutuksiin, on se huomioitava jo suunnittelussa. Saavutettavan palvelun tuottamisessa siitä aiheutuvat lisätyöt on osattava mitoittaa hankkeeseen sekä ajallisesti että taloudellisesti. On kyse sitten teknisestä toteutuksesta tai käyttäjien ja sisällöntuottajien kouluttamisesta.

Ei saavutettavuutta tarvitse pelätä. Kyse on selkeistä asioista, mutta ne on vain tunnettava. Miten saavutettavuus vaikuttaa tilatessasi uutta palvelua tai verkkosivustoa? Miten palvelun tuottajana mitoitat resurssit projektiin riittävinä? Tuntevatko projektipäällikkösi, koodarisi, asiakkaasi tai toimittajasi asian ja osaavat huomoida kaiken tarpeellisen. Miten saavutettavuus vaikuttaa esimerkiksi antamaasi tarjoukseen? Nämä ovat asioita jotka on osattava huomioida ennen projektin aloitusta tai aihe voi yllättää ikävällä tavalla.

Olemme suunnitelleet tiiviin, puolen päivän, katsauksen siihen mitä kaikkea saavutettaviin toteutuksiin kuuluu ja millaisista työtehtävistä tai määristä on kyse.  Tutustu kurssin sisältöön ja tule kuulemaan miten saavutettavuus vaikuttaa seuraavaan projektiisi.