Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

Järjestämme 26.9. suositun Saminarium -tietoturvaseminaarin, ilmoittaudu kesäkuussa ja saat seminaarista early bird -ilmoittautujan edun!

Search

Saavutettavien toteutusten määräaika lähestyy

Uusien sivustojen määräaika umpeutuu syksyllä

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on astunut voimaan ja siirtymäajat verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tekemiseksi saavutettaviksi on menossa. Laki velvoittaa julkisen sektorin toimijoita toteuttamaan digitaaliset palvelunsa saavutettavina. Siirtymäajat on määritelty erikseen niin sanotusti vanhoille ja uusille sivustoille. Rajapyykkinä uusien ja vanhojen sivustojen välillä pidetään niiden julkaisuajankohtaa. Ennen 23.9.2018 julkaistuja sivustoja pidetään vanhoina sivustoina ja mainitun päivän jälkeen julkaistuja sivustoja uusina.

  • Vanhoille sivustoilla on annettu pidempi määräaika niiden muuttamiseksi saavutettaviksi. Tämä määräaika päättyy 23.9.2020.
  • Uusille sivustoille määräaika on lyhyempi ja nyt jo selkeästi päättymässä. Uusien sivustojen tulee täyttää saavutettavuuden kriteerit jo tämän vuoden syyskuussa. Määräaika päättyy 23.9.2019.
  • Mobiilisovelluksille määräaika on pidempi ja päättyy vasta 23.6.2021.

Jos vaikka syyskuu tuntuukin olevan kaukana ja ensivuoden syyskuu ikuisuuden päässä, ei aikaa ole hukattavissa huomioiden asian laajuus. Monesti pelkästää olemassa olevan sisällön läpikäynti ja muokkaus saavutettavaksi on työläs ja aikaavievä tehtävä. Vielä enemmän vaatii tarkastaa ja muokata julkaisujärjestelmän tekniikka saavutettavaksi.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sisältö ja palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavissa käyttäjän mahdollisesta toimintaesteestä huolimatta. Yleisimmin ymmärretty toimintaeste on näkövamma ja saavutettavuus mielletäänkin usein tavoitteeksi toteuttaa sivusto siten, että se on myös sokeiden käytettävissä. Todellisuudessa saavutettavuus koskee huomattavasti laajempaa käyttäjäjoukkoa. Yleisin syy saavutettavien toteutusten tarpeelle on jokin kognitiivinen toimintaeste. Kun huomioidaan kaikki eri perustein saavutettavuutta tarvitsevat käyttäjät, muodostuu ryhmän kooksi jo noin 20% väestöstä. Suomessa se tarkoittaa jo reilusti yli miljoonaa ihmistä.

Saavutettavasti toteutetuista ratkaisuista hyötyvät silti kaikki käyttäjät. Myös sellaiset, joilla ei ole mitään toimintaestettä. Näin saavutettavuuden toteutumisesta hyötyy yksistään Suomessa jo helposti noin pari miljoonaa käyttäjää.

Eikä kannata unohtaa, että saavutettavasta toteutuksesta hyötyy aina ja joka tapauksessa myös sivuston omistaja ja ylläpitäjä. Saavutettavuuden toteutumiskriteereistä suuri osa on samoja, joita esimerkiksi hakukoneet käyttävät arvioidessaan sivustoja. Saavutettavuus on osa SEO strategiaa.

Saavutettavuus on sekä tekniikkaa että sisältöä

Saavutettavuutta ei voi ulkoistaa sivustoilla eikä sitä voi lisätä sivustoihin erillisenä ominaisuutena. Saavutettavuuden toteutuminen edellyttää, että kaikki julkaisuun liittyvät tahot ovat tehtäviensä tasalla. Saavutettavuuden vaatimukset on huomioitava jo projektien alussa, teknisessä toteutuksessa ja sisällön tuotannossa. Julkaisualustan on mahdollistettava sisällön tuottaminen saavutettavana mutta sisällöntuottajien on osattava itse tuottaa saavutettavaa sisältöä. Mikään tekniikka ei yksistään sisällöstä saavutettavaa. Saavutettavuutta on myös kieli ja ymmärrettävät ilmaisut, joita sivustolla käytetään.

Saavutettavuus edellyttää tekijöiltä asennetta ja osaamista

Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää julkaisijoilta ja sisällön tuottajilta ymmärrystä eri käyttäjäryhmien kohtaamista haasteista ja käyttäjien tarpeista. Ymmärtämällä käyttäjien tarpeet ja asennoitumalla sisällön tuottamiseen oikein voidaan tuottaa sisältöä siten, että se on mahdollisimman hyvin eri käyttäjien saavutettavissa.

Corellia voi auttaa saavutettavuusasioissa

Koulutukset

Olemme järjestäneet viimeisen kuluneen 18kk aikana lähes 40 koulutustilaisuutta saavutettavuudesta. Aiheina ovat olleet

  • saavutettavuuden vaatimukset
  • saavutettavuus verkkosivuilla
  • saavutettavuus dokumenteissa ja PDF-tiedostoissa

Koulutuksia on järjestetty asiakaskohtaisesti sekä Corellian kalenterikursseina. Olemme myös konsultoineet asiakkaita mm. saavutettavien PDF-lomakkeiden toteuttamisessa.

2018 laadin Helsingin kaupungille sisällöntuottajille oppaan saavutettavan sisällön tuottamiseen. Saavutettavuus on ollut jo pitkään korkeassa painoarvossa Corellian toiminnassa ja olemme suunnitelleet ja toteuttaneet koulutukset sekä verkkosivustojen saavutettavuudelle että saavutettavien tiedostojen ja PDF-lomakkeiden toteuttamiselle.

Saavutettavuusaiheiden koulutukset sekä latauslinkin Helsingin kaupungin saavutettavuusoppaaseen löydät osoitteesta https://corellia.fi/kurssit/saavutettavuus/

Helsingin kaupungin saavutettavuusopas on julkaistu Creative Commons lisenssillä.

Tulossa: Saavutettavuusopas-kirja

Saavutettavuusopas nimisen kirjan kansi.

Olen talven aikana kirjoittanut kirjan, Saavutettavuusopas. Kirja käsittelee saavutettavuuden toteuttamista verkkosivuilla, auttaa ymmärtämään WCAG ohjeiston periaatteet ja saavutettavuuden onnistumiskriteerit. Kirja pyrkii avaamaan hankalia asioita helposti ymmärrettävään muotoon sovellettavaksi omilla verkkosivuilla. Kirja on saatavilla kesäkuun alkupuolella.

Kirja on tilattavissa sen omalta verkkosivulta saavutettavuusopas.fi

Linkkejä

Valtiovarainministeriö – saavutettavuudesta

Aluehallintovirasto – saavutettavuudesta

Helsingin kaupungin saavuttavuusopas

Saavutettavuuden vaatimukset -kurssi

Saavutettavuus verkossa -kurssi

Saavutettavat dokumentit

Saavutettavat PDF-lomakkeet -kurssi

Tarvitsetko apua?

Mikäli tarvitset apua saavutettavuuteen liittyen, ota reippaasti yhteyttä myynti@corellia.fi tai 040 707 0202 (Mari Häkkinen).