Drone kuvauskopteri lennossa Corellia dronekoulutus

Laadukasta ilmakuvausta kuvauskopterilla

Haluatko oppia tuottamaan laadukasta ilmakuvaa kuvauskopterilla sekä turvalliset ja säännösten mukaiset toimintatavat?  Tällä kurssilla käsitellään dronekuvausta sekä teoriassa että harjoitellaan käytännössä.

Miehittämättömien ilma-alusten, lennokkien, kuvauskoptereiden, drone-laitteiden määrä ja käyttötavat ovat kasvaneet valtavasti viime vuosina. Sen myötä myös koko ala on tulossa tarkan sääntelyn piiriin. Teknologia on mahdollistanut laitteiden koon pienentymisen ja ominaisuuksien lisääntymisen. Koptereita voidaan käyttää hyödyksi yhä useammalla alalla ja laitteista tulee apuvälineitä monen muun ammatin taitajalle.

Nykyisin saa jo kohtuullisen edullisesti kuvauskoptereita, joilla tuotetaan hyvin korkealaatuista kuvaa. Laitteiden ja ohjaimien automaation ja sovellusten avulla lennättäminen on helppoa jo pienellä harjoittelulla. Sen sijaan hyvin toimivan, vaikuttavan, videon tuottaminen ei ole helppoa. Siihen tarvitaan paljon enemmän kuin laitehallintaa. Tekniikan lisäksi on hallittava ilmakuvauksessa ominaiset elementit; valaistus, sää, kuvakulmat, kamera-ajot dronella ym. Ne ovat aiheita, jotka opit tällä kurssilla.

Tällä kurssilla opit mm.

 • Dronelentämisen perusteet
 • Turvalliset toimintatavat
 • Alan säännöstön
 • Kamera-asetukset ilmakuvauksessa
 • Liikkuvan kohteen kuvaaminen
 • Rakennuskuvaus; kiinteistöesittelyt, tekniset tarkastukset

Kurssin rakenne

Kurssin ensimmäinen päivä käytetään aiheen teorian käsittelemiseen. Koulutus tapahtuu luokkaopetuksena. Kurssin jälkimmäinen päivä on ”lentopäivä”, jolloin harjoitellaan erilaisia kuvaus- ja lentotehtäviä käytännössä.

Kenelle tämä kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aikovat käyttää dronea laadukkaan videon tuottamiseen. Aiempaa kokemusta kuvauskoptereista, ilmakuvauksesta tai dronelentämisestä ei tarvita.

Drone

Perusteet

Kesto: 2pv
Hinta: 1 490 €
hinnat ALV 0 %


Dronetoiminnan mahdollisuudet

 • Käyttö ammattimaisesti
 • Mikä mahdollista
 • Tulevaisuuden näkymät

Tekniikka

 • Drone tekniikka
 • Laitetyypit
 • Kamerat
 • Lisävarusteet

Viranomaismääräykset, lainsäädäntö

 • Missä saa lentää?
 • Säännökset, luvanvaraisuus
 • Ohjeet

Turvallisuus

 • Lennon suunnittelu
 • Lennon valmistelu
 • Lennon ja toiminnan dokumentointi
 • Henkilöiden roolit; Pilot in Command, Tähystäjä ym.
 • Toiminta vikatilanteissa

Sää ja dronelentäminen

 • Sään vaikutus lentämiseen
 • Tuuli, lämpötila, kosteus, näkyvyys

Drone lennätys

 • Drone lentämisen ja ohjaamisen tekniikka
 • Hallittavat lentoliikkeet
 • Ohjaustekniikka, manuaali
 • Ohjaustekniikka, automaatio
 • Lentäminen eri tilanteissa
  • tuuli, pyörteet, maaturbulenssi
  • rakennusten läheisyys
  • seuranta
  • point of interest, kiertäminen

Kuvaussuunnittelu

 • Kuvaussuunnat
 • Korkeuden vaikutus kuvakulmiin
 • Valaistus; vuorokauden aika
 • Valon väri

Kuvaustekniikat

 • Kamera gimbaalin käyttö
 • Kopterin liike

Kamera-ajot

 • Kohteen seuranta
 • Lähestyvä kohde
 • Etääntyvä kohde
 • Kierto (panning)

Yleiset dronekameroiden asetukset ja ominaisuudet

 • Asetukset
 • Kuvassovellukset
 • Videon ja kuvan tallennusmuodot
 • Kolmansien osapuolten sovellusten käyttö

Dronekameroiden käyttö

 • Valotuksen kontrollointi
 • Suljinaika
 • ND-suotimien käyttö

Jälkikäsittelyn perusteet

 • Jälkikäsittelyn perusteet

Kurssin kouluttajat


[vcex_staff_grid include_categories=”sundman, selovuo” columns=”1″ filter=”false” thumb_link=”nowhere” img_width=”150″ img_height=”150″]
Aiheeseen liittyviä kursseja