Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

 

Search

Saavutettavuuden ohjelmallinen testaus

Mitä selain tietää saavutettavuudesta?

Palataanpa taas aiheeseen, josta olen ennenkin kirjoittanut mutta jatketaan, koska asia ei vanhene ja on aina ajankohtainen. Mitä selain tietää saavutettavuudesta tai oikeastaan miten päteviä tuloksia saa selainten saavutettavuustarkistustyökaluilla?

Vähän aikaa sitten palautimme ja selostimme asiakkaalle suorittamamme saavutettavuusauditoinnin tulokset. Auditoinnin kohde oli varsin uusi sivusto, joka oli julkaistu viime vuoden lopulla. Sivuston tekemisessä oli tavoitteena ja vaatimuksena ollut saavutettava toteutus. Tekninen toteuttaja oli selkeästi myös pyrkinyt tekemään parhaansa.

Mites sitten tulokset?

Sivuston tarkastelu selainten saavutettavuustarkistustyökaluilla antoi hyvän kuvan. Ei lainkaan virheitä tai puutteita saavutettavuudessa. Selaimen tarkistustyökalun mukaan tulos oli komeasti täydet 100. Niin sanotusti mittarit vihreällä.

Selaimen tulos saavutettavuustestissä, ei virheitä.

Auditoinnin tulokset

Todellinen saavutettavuuden taso selviää, kun sivusto tutkitaan ihmisvoimin käyttäen niitä välineitä ja avustavia tekniikoita, joita oikeat ihmiset ihan oikeasti tarvitsevat ja käyttävät. Vasta tällaisessa tutkimuksessa käy ilmi mikä on sivuston todellinen saavutettavuuden tila.

Menemättä tarkemmin sivuston sisältämiin puutteisiin, kerron, että kirjoittamamme raportin pituus oli 27 sivua A4 tekstiä. Toki tähän sisältyy, sisällysluettelo, selostus tutkimusmetodeista ja näyttökaappauksia ongelmatilanteista. Varsin paljon kuitenkin kertoo se, että sisällysluettelokin oli yli sivun mittainen luettelo erilaisia havaintoja.

Ryhmittelemme tekemämme havainnot aina kriittisiin, käyttöä estäviin tai lievempiin käyttöä vaikeuttaviin puutteisiin sekä lisäksi annamme suosituksia myös niiltä osin kun havainnon kohde ei ole ristiriidassa esimerkiksi WCAG kriteeristön kanssa.

Ohjelmallisesti voidaan tarkistaa vain vajaa kolmannes saavutettavuuskriteereistä!

Muista, että saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä voidaan nykytekniikalla tarkistaa ohjelmallisesti alle 30%. Eli vaikka näin tehty tarkistus ei löytäisi puutteita, on yli 70% kriteeristöstä tarkistamatta ja lisäksi eri käyttötilanteet monilla avustavilla tekniikoilla.

Mikä avuksi?

Kun tutkit oman julkaisusi saavutettavuutta, voit toki käyttää selainten aputyökaluja apuna mutta muista, että ne ovat aputyökaluja, jota voivat löytää selkeimmät puutteet. Niistäkin kriteereistä, joita voidaan ohjelmallisesti valvoa, selaimet eivät löydä tai tunnista kaikkia virhetilanteita. Ja lisäksi tarkistustyökalut merkitsevät usein virheeksi tekemiään vääriä havaintoja.

Älä luota ohjelmallisen tarkistuksen tuloksiin!

Julkaisun saavutettavuus on aina tutkittava pätevästi ihmisvoimin ja riittävän osaavien asiantuntijoiden toimesta. Saavutettavuusauditoinnit ja niihin liittyvät palvelut ovat osa Corellian toimintaa. Mikäli tarvitset apua, me voimme auttaa. Auditoimalla, konsultoimalla ja kouluttamalla.

Tustustu Corellian saavutettavuustarjontaan.