+358 40 7070202
Search

Rasti ruutuun – PDF/UA

Kuvituskuva valintaruudusta, jonka vieressä on teksti PDF/UA.

Acrobat Pro päivitys toi mukanaan PDF/UA:n entistä helpomman tekemisen. Päivitys tuli Acrobatin tavan mukaan vaivihkaa – sen enempää huutelematta uusista ominaisuuksistaan. Tai no, tällä kertaa moni on varmaankin huomannut samalla tulleen käyttöliittymän päivityksen, jota on keväästä alkaen vaiheittain rullattu käyttäjille (se ei siis paukahtanut samaan aikaan kaikille käyttäjille yllättäen ja pyytämättä). Moni saattaa siksi yleisesti […]

WCAG 2.2 mitä uutta

henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta.

WCAG 2.2 tuo uusia kriteereitä – ja yksi poistuu Saavutettavuusvaatimusten toteutumista mitataan WCAG-kriteeristön avulla. Nykyinen versio on 2.1 ja uuden 2.2 version saapumista on odoteltu jo pitkään. Pitkä odotus on sinänsä hyvä, sillä se on merkki siitä, että ohjeiston laatiminen on harkittua ja hyvin valmisteltu. Version 2.2 Proposed Recommendation versio julkaistiin 20.7.2023. Ohjeiston virallinen julkaisu […]

Saavutettavuusseloste ei vapauta vastuusta

Kari Selovuo katsoo kohti historiallisen näköistä kirjoituskääröä.

Saavutettavuusseloste on sivuston saavutettavuuden tilasta kertova dokumentti, jonka olennaisena sisältönä on mm. kertoa miten saavutettavuus sivustolla toteutuu, miksi sisältö ei ole saavutettavaa, tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot, miten ilmoittaa ei-saavutettavasta sisällöstä ja pyytää sisältöä saavutettavassa muodossa sekä ohjeet ja yhteystiedot täytäntöönpanomenettelyyn, johon voi turvautua. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 9§:ssä säädetään saavutettavuusselosteesta. Lain mukaan palveluntarjoajan on ylläpidettävä […]

Saavutettavuuden ohjelmallinen testaus

Saavuttettavuustestauksen tulokset selaimessa

Mitä selain tietää saavutettavuudesta? Palataanpa taas aiheeseen, josta olen ennenkin kirjoittanut mutta jatketaan, koska asia ei vanhene ja on aina ajankohtainen. Mitä selain tietää saavutettavuudesta tai oikeastaan miten päteviä tuloksia saa selainten saavutettavuustarkistustyökaluilla? Vähän aikaa sitten palautimme ja selostimme asiakkaalle suorittamamme saavutettavuusauditoinnin tulokset. Auditoinnin kohde oli varsin uusi sivusto, joka oli julkaistu viime vuoden lopulla. […]

Saavutettavuustestaus – Mitä siihen kuuluu

Mikroskooppi vieressä Kari Selovuon kuva.

Saavutettavuus ei näy päällepäin! Aivan kuten saavutettavuuden tarvekaan ei näy päällepäin. Jos haluat tietää, onko sivustosi saavutettava, on se testattava! Eikä siihen riitä vilkaisu tai selaimeen asennettava laajennos tai kehittäjätyökalujen näkymä antama pisteytys.  Toki ne antavat suuntaa mutta eivät kerro kuin pintapuolisen raapaisun sivustosta. Saavutettavuuden vaatimuksista alle kolmannes on tutkittavissa ohjelmallisesti. Loput on testattava manuaalisesti. […]

Esteettömyysdirektiivi tulee miten se vaikuttaa juuri sinuun?

Saavutettavuusasiantuntija Kari selovuo kuvan tautalla verkkoaitaa kuvastamassa esteellisyyttä.

Euroopan unionin esteettömyysdirektiivi edistää kaikkien mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Direktiivi vaatii, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Tämä tulee vaikuttamaan myös Suomen lainsäädäntöön ja siten myös yhä useampaan toimijaan. Suurella todennäköisyydellä myös sinuun! Esteettömyydellä on perinteisesti tarkoitettu fyysisen maailman; rakennetun ympäristön ja esineiden saavutettavuutta ja käytön esteettömyyttä. Saavutettavuudella tarkoitetaan käytännössä […]

HTML – mitä väliä miten tehdään?

Pieni piirretty robotti ja Kari Selovuo, Corellian saavutettavuusasiantuntija ja kouluttaja.

Hieman väsynyt ja keski-äkäinen mies purkaa nyt tuntojaan.  Lapsukaiset – Kari sedällä on  asiaa. Olen viime aikoina tutustunut moneenkin verkkototeutukseen ja joutunut tutkimaan (lue saanut tutkia) sivustojen koodia. Lukenut sitä ja selvittänyt miksi asiat toimivat kuten toimivat. Tai eivät toimi, noin niin kuin yleisesti ottaen. Tänään on Karin vuoro avautua aiheesta. Ei tarvitse loukkaantua (ellei […]

Emojit ja saavutettavuus

Saavutettavuuskouluttaja Kari Selovuo ja paljon eri hymiöitä.

Hymiöt ovat osa viestintää halusit tai et. Niitä käytetään nykyään jopa virallisluonteisissa viestissä. Tai ainakin myös asiakkaiden kanssa ja  mikä ettei. Hymiöt ovat helppo tapa ilmaista jotain mikä olisi ilmiselvää kasvokkain viestittäessä mutta jää puuttumaan kirjoitetusta viestistä. Kasvokkain viestittäessä äänensävy, painotus, ilmeet ja kehonkieli  auttavat ilmaisemaan sanojen todellista merkitystä – sitä mitä sanotaan. Kirjoitetusta viestinnästä […]

Saavutettavan PDF:n tagit

Tässä artikkelissa esitellään saavutettavissa PDF-dokumenteissa käytettävien tagien koko joukko. Niitä on kaikkiaan 37 kappaletta PDF 1.7 versiossa. Useimmat tuntevat niistä vain muutaman. Saavutettavuuteen ensikertaa perehdyttäessä vastaan tulee melko pian otsikko-tagit H1-H6. Ja siihen se tietämys sitten jääkin, joten nyt on aika tutustua niihin loppuihin kolmeenkymmeneen. Vaikka tarkoitukseni on sukellella aiheen syvässä päädyssä, niin käydään tässä […]

Mobiiliapplikaatioiden saavutettavuudesta

Sellaisella ikävällä asialla taas muistuttelen, että siirtymäaika päättyy ja deadline lähestyy. On siis se aika, että saavutettavuusvaatimusten siirtymäajoista viimeisinkin loppuu ja tästä eteenpäin saavutettavuuden pitäisi olla jo täydessä toiminnassa. Kun lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädettiin, asetettiin lain voimaantulolle siirtymäaikoja. Vertailuajankohtana oli 23.9.2018, jota aiemmin julkaistut sivustot olivat ns. vanhoja sivustoja ja sitä uudemmat uusia sivustoja. […]

Saavutettavuuden valvonta

Patsas, jossa oikeuden jumalatar pitelee vaakaa.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttää tietyiltä toimijoilta saavutettavuuden toteutumista. Ja kun laki jotain edellyttää, niin kyllä sitä pitää jotenkin valvoakin. Mutta kuka sen tekee ja miten? Saavutettavuuden tila Monet organisaatiot ovat oma-aloitteisesti ottaneet tehtäväkseen varmistaa oman digitaalisen palvelunsa saavutettavuuden. Siirtymäajatkin ovat jo ohi kaikelta muulta paitsi mobiilisovelluksilta, joilla on vielä jäljellä jokunen kuukausi. Näiden osalta […]

Saavutettavuuden siirtymäaika päättyi – 23.9.2020

Kalenteri, jossa korostettu syyskuun 23. päivä.

Siirtymäaika on nyt ohi, 23.9. Tänään 23.9.2020 päättyi siirtymäaika vanhimmillekin julkisen sektorin verkkosivustoille. Siirtymäaikaa on vielä vuoden loppuun niillä yksityisen sektorin toimijoilla, joita laki velvoittaa. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3§:n mukaan tällaisia ovat mm. yritykset, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joiden digitaalisen palvelun kehittämiseen on osallistunut lain muutoin velvoittama julkinen sektori, tunnistuspalveluiden tarjoajat, vesi- ja […]