+358 40 7070202
Search

Power BI – uusia teemakoulutuksia ja sertifiointiuutisia

Power BI -tuotteen kehittymisen ja käytön laajenemisen myötä myös koulutustarjontamme on kasvanut. Aiempien kurssien rinnalla on nyt teemakoulutuksia, jotta pystymme paremmin auttamaan eri rooleissa työskenteleviä Power BI -käyttäjiä ja -asiantuntijoita.

Omien uutuuksiemme lisäksi myös Microsoft tiedotti muutoksista, sillä Power BI sertifikaatti sekä siihen liittyvä testi ja valmennuskurssi korvautuvat uudella maaliskuussa 2022.

Laajemman avoimen koulutusvalikoiman lisäksi tarjoamme jatkossakin erilaisia asiakaskohtaisesti mukautettuja työpajoja, koulutuksia, katsauksia sekä webinaareja.

Power BI perusteet

Kaiken oppimisen runkona on riittävän hyvä perusosaaminen ja ymmärrys välineen mahdollisuuksista sekä rajoituksista.

Suosittu Power BI perusteet -koulutus säilyy ennallaan ja kurssilla opitaan Power BI -raportoinnin eri työvaiheiden perusperiaatteet alkaen kyselyistä aina lopputuotosten jakamiseen loppukäyttäjille.

Peruskurssin aiheita ovat:

  1. Power Query -kyselyiden toimintaperiaate
  2. Tiedon mallinnus, kuten relaatiot, lajittelujärjestykset, jne.
  3. Tutustuminen DAX-kielisiin kaavoihin
  4. Raporttien laatiminen ja visualisoinnit
  5. Raporttien jakelu

Perusteet-kurssin ja kurssilta saatavan kattavan materiaalin avulla on helppo jatkaa opiskelua joko omatoimisesti soveltaen oman datan parissa tai syventämällä osaamista erilaisten jatkokurssien avulla.

 

 

Jatkokursseja & uutuuksia

Perinteisesti keskitetympää raportointia ja analytiikkaa ovat tehneet raportointi- ja tietokanta-asiantuntijat sekä teknisesti taitavat kontrollerit ja analyytikot, jotka tuntevat taulujen välisiä relaatioita, hallitsevat SQL-kieltä ja mahdollisesti useita erilaisia raportointityökaluja.

Nykyisin dataa yhdistellään ja raportoidaan entistä enemmän liiketoiminnan itsensä toimesta myös ilman teknistä taustatukea. Monesti ainoa tuttu raportointiväline on Excel pivot-taulukoineen.

Power BI:llä saa hyvin helposti aikaan näyttäviä ja vuorovaikutteisia visualisointeja, mutta toimivien ja laajennettavien raportointityökalujen tietomalli ja taulujen väliset relaatiot pitää osata suunnitella ja toteuttaa oikein.

Erityisesti liiketoiminnan käyttäjillä on opittavaa, sillä Power BI -tietomallin lainalaisuudet eroavat pivot-taulukoinnista. Excelissä on totuttu kokoamaan tiedot yhteen leveään flat-tauluun, kun puolestaan Power BI:ssä paras rakenne muodostuu useista tauluista ja ns. dimensionaalisesta mallista. Leveät yksittäiset taulut sopivat vain joidenkin yksinkertaisten täsmäraporttien taustalle ja haasteet alkavat, kun niihin pitää yhdistellä muuta dataa.

Power BI jatko – mallinnus sopii erityisesti sellaisille käyttäjille, joiden on tarpeen yhdistellä dataa, mutta jotka eivät ole aiemmin itse rakentaneet dimensionaalisia malleja. Kurssilla syvennetään myös Power Query -osaamista, jotta lähdedata ja taulut opitaan muokkaamaan malliin sopiviksi faktoiksi ja dimensioiksi. Lisäksi tutustutaan muutamiin tärkeimpiin DAX-funktioihin.

DAX perusteet -johdantokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään sitä, mikä on kaikkein oleellisinta, eli DAX-kielen kontekstiajattelua. Lisäksi kurssilla opitaan tärkeimpiä funktioita ja ratkaisumalleja tyypillisiin käytännön laskentatilanteisiin.

Power BI jatko – raportit ja visualisoinnit *UUTUUS* -koulutuksessa keskitytään raporttien suunnittelun ja viimeistelyn hyviin käytäntöihin sekä mm. erilaisiin navigointikomponentteihin ja porautumistekniikoihin.  Kurssilla opitaan laatimaan havainnollisia ja helppokäyttöisiä raportteja sekä huomioimaan erilaisia kohderyhmiä, jotta käyttäjät pystyvät porautumaan, tutkimaan dataa ja etsimään vastauksia erilaisiin kysymyksiin.

Power BI jatko – pilvipalvelu raporttien kehittäjille *UUTUUS*  on suunniteltu henkilöille, joiden pitää tuntea pilvipalvelun ominaisuudet kattavasti. Koulutus soveltuu sekä raporttien kehittäjille että henkilöille, jotka ovat mukana suunnittelemassa Power BI -käyttötapoja.

Power BI -raporttien hyödyntäminen

Mitä laajemmin Power BI:tä käytetään, sitä enemmän on ollut kysyntää myös raporttien loppukäyttäjille suunnatuille katsauksille. Tyypillisesti katsaukset ovat olleet asiakaskohtaisia ja ne on räätälöity asiakkaiden omien Power BI -sovellusten ja käyttötapausten pohjalta.

Asiakaskohtaisissa koulutuksissa aihepiirit ovat vaihdelleet aivan peruskäytöstä kuten raporttien suodatus- ja ositustekniikoista vaikkapa siihen, miten voi hyödyntää valmiita Power BI -malleja ja laatia niistä esimerkiksi pivot-taulukoita Excelissä tai toteuttaa omia visualisointeja Power BI:ssä.

Power BI -raporttien hyödyntäminen *UUTUUS*  on nyt tarjolla myös avoimessa tarjonnassa puolipäiväisenä katsauksena.

Power BI sertifioinnin uudistuminen

Microsoft uudistaa Data Analyst Associate -sertifikaatin sekä siihen liittyvän testin sekä koulutuksen maaliskuussa 2022.

Jos olet suorittanut vanhan Data Analyst Associate -sertifioinnin eli DA-100 -testin, sertifioinnin nimi vaihtuu automaattisesti maaliskuun alussa Power BI Data Analyst Associate -nimiseksi ja sen voimassaolo jatkuu niin pitkään kuin alkuperäinen sertifiointi olisi jatkunut eli 2 vuotta suorituspäivästä lukien.

Maaliskuun alussa DA-100 -testi korvautuu PL-300 -testillä ja samalla se siirtyy Power Platform -testien joukkoon eli PL-ryhmään.

Kuten taulukosta voi huomata, uudistunut testi painottaa aiempaa verrattuna hieman enemmän tiedon mallinnusta (model the data) sekä pilvipalvelua (model the data and deploy and maintain assets) ja vastaavasti vähemmän visualisointia sekä analysointia (visualize and analyze the data).

Jos kiinnostuit sertifioitumisesta, löydät sekä lisätietoja että valmistautumisohjeita Corellian blogista: Osoita Power BI osaamisesi ja sertifioidu.

PL-300 Analyzing data with Power BI -koulutus valmentaa testiin. Koulutuksen sisältö ei sertifiointiuudistuksen yhteydessä juurikaan muutu otsikkotasolla, mutta uudet painotukset ja kolmipäiväinen kesto (aiemmin 4 päivää) huomioidaan koulutuksessa maaliskuusta alkaen.

Tervetuloa koulutuksiin!

Corellian omista Power BI -kursseista muodostuu 8-päiväinen kokonaisuus, joten Microsoftin PL-300 koulutuksen kesto on alle puolet siitä. Microsoftin kurssilla aiheisiin luodaan vain hyvin tiivis katsaus (esimerkiksi visualisoinnit tai DAX). Koulutus soveltuu erinomaisesti henkilöille, jotka haluavat laajan, mutta tiiviin perehdytyksen Power BI:hin, mutta ovat valmiita käyttämään myös runsaasti aikaa itseopiskeluun. Corellian omilla kursseilla opiskellaan aiheita perusteellisemmin ja todellisempien käytännön esimerkkien avulla sekä myös erilaisten tietolähteiden näkökulmasta.

Koko tarjonta ja kouluttajaesittelymme löytyvät Power BI -sivuiltamme.